Wat te meten? De uitdaging bij predictive maintenance is het meten van de juiste indicatoren. Welke data moet je ‘erin’ stoppen, om tot een nauwkeurige voorspelling te komen? Bij de technische levensduur slagen we daar redelijk in, zo blijkt ook uit de genoemde voorbeelden van ARAN en KMS. Maar als het gaat om de andere soorten van levensduur wordt het lastiger. Op welke manier kan de infra-assetmanager het best de tijd voorspellen dat er nog vraag is naar de functionaliteit van een asset? Of de tijd waarin een asset nog voldoet aan wet- en regelgeving? Welke indicatoren moet je dan meten? Het ligt ingewikkelder, maar ik denk wel degelijk dat het mogelijk is. 3 Nieuwe coalities De uitdaging die ik graag aanga, samen met mijn collegainfrabeheerders, is het onderzoeken of we op termijn middels sensortechnologie en data-analyse kunnen voorspellen wanneer een van onze infrastructuren niet meer voldoet aan de commerciële (functionele) vraag. Daarvoor zullen we onze veelal ‘domme’ infrastructuur van staal en beton slim moeten maken door sensoren. Om vervolgens deze kennis te combineren met het exacte gebruik van onze infrastructuren. Hiervoor moeten we nadenken welke partijen en technologie we nodig hebben om de juiste data naar boven te halen en welke data we moeten combineren. 4 Het lijkt misschien een beeld van de verre toekomst, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. We moeten alleen de goede vraag stellen en samenwerken. Binnen én buiten de sector. ‘Voor de kwaliteit van ons drinkwater geldt strenge wet- en regelgeving, de Drinkwaterwet. Het is lastig in te schatten hoe lang je met je huidige drinkwaterinfrastructuur nog voldoet aan deze wet- en regelgeving, want deze kan door maatschappelijke druk ook aangescherpt worden. Met een intensief meetprogramma brengen we in kaart wat de waterkwaliteitsveranderingen zijn in de ondergrond op de plekken waar we grondwater winnen. Voor een aantal parameters, denk aan landbouwgerelateerde nitraatconcentraties, worden ook trends en voorspellingen gemaakt. Als blijkt dat hierdoor de kwaliteit in gevaar kan komen, ondernemen we actie: beleidsbeïnvloeding, samenwerking met boeren. De benodigde kwantiteit van drinkwater voorspellen we op basis van drinkwaterprognoses, die allerlei economische, sociaalmaatschappelijke en demografische kenmerken meenemen. Doordat deze afhankelijk is van veel factoren schuilt hierin altijd een bepaalde mate van onzekerheid.’ ‘De levensduur van onze assets hangt samen met netwerken van collega-infrabeheerders. Falen van de een kan leiden tot leidingbreuk bij de ander, waardoor je levensduur korter wordt. Daarom loont het samen op te trekken, ook als het gaat om het meten van verschillende restlevensduren. Daardoor ontdekken we kansen voor het samen optrekken in de vervangingsvraag met andere leidingnetbeheerders en kunnen we de overlast bij klant en maatschappij zoveel mogelijk beperken.’ • Edwin Blaauwgeers Beleidsadviseur Vitens 3 4 24 NGINFRAmagazine Pagina 23

Pagina 25

Voor reclamefolders, online gidsen en gebruiksaanwijzingen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw kranten.

NGinfra 4 2016 Lees publicatie 159Home


You need flash player to view this online publication