IN ONTWIKKELING voorbeeld 1 reiziger auto rijkswegennet Afhankelijk van rijkswegen Door gepland onderhoud of een grote verstoring op de snelwegen rondom Schiphol kunnen dusdanige files ontstaan dat er een verlaging van de aanvoer plaatsvindt. En, meer recent: door toegenomen terreurdreiging kan landzijdige infra voorrijwegen terminal infra parkeren check in + verblijven door de Nederlandse overheid worden besloten extra controles uit te voeren op de voorrijwegen. Ook dit leidt tot files op de voorrijwegen en rijkswegen. Deze gebeurtennissen zijn, niet alleen voor Schiphol, maar voor veel andere infrabeheerders, niet te voorzien en airside infra taxiën en vliegen hebben altijd impact. Op de luchthaven treedt een crisisplan in werking waarbij communicatie en coördinatie tussen de betrokkenen cruciaal is. Ondertussen zal de ontstane situatie als een gegeven worden beschouwd. voorbeeld 2 reiziger spoor Afhankelijk van het spoornet Gepland onderhoud of een grote verstoring aan het spoor kan leiden tot een verlaging van de aanvoer van reizigers. Afhankelijk van de ernst kan dat leiden landzijdige infra voorrijwegen terminal infra parkeren check in + verblijven tot het missen van individuele vluchten of vertraging in het vliegverkeer. Schiphol anticipeert op dergelijke situaties door actief mee te denken en te zoeken naar geschikte tijdstippen waarop onderhoud airside infra taxiën en vliegen kan worden gepleegd. Dit is preventieve samenwerking. In het kader van het afhandelen van verstoringen is nog geen sprake van een infrastructuur-overstijgende wijze van samenwerking. D e vraag stellen is hem eigenlijk ook direct beantwoorden. Het intern besturen van het aspect beschikbaarheid is een belangrijk deel van de puzzel, maar slechts één deel. Afhankelijkheden van andere Nederlandse infrastructuurbeheerders zijn aanwezig en bepalen ook de beschikbaarheid en het succes van de eigen organisatie. Een goede crisisorganisatie vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de infrastructuurorganisatie. Bij een multimodaal knooppunt als Schiphol is de afhankelijkheid van andere Nederlandse infrastructuurbeheerders groot (zie ook NGinframagazine #2, 2016). (Onverwachte) externe factoren kunnen een grote impact hebben op de prestatie en kwaliteit van dienstverlening en op de bedrijfsprocessen. Onderhoud of verstoring leidt niet tot uitval van fysieke Schiphol assets, maar heeft wel impact op het primaire bedrijfsproces. De luchtvaartsector is daaraan doorgaans meer gewend dan andere infrastructuursectoren. De passagier centraal Binnen Schiphol is de afdeling Operations verantwoordelijk voor de continuïteit in het primaire bedrijfsproces en de afdeling Asset management voor het beschikbaar stellen en houden van de benodigde fysieke assets. Voor grote (en uitzonderlijke) verstoringen treedt op de luchthaven een crisisplan in werking. Onder die zeldzame omstandigheden vormt het faciliteren van reizigers de belangrijkste focus. Veel aandacht gaat onder dit soort omstandigheden uit naar het faciliteren van (gestrande) reizigers, door bijvoorbeeld slaapfaciliteiten op de luchthaven beschikbaar te stellen. Er worden medewerkers ingezet die de reizigers in de juiste richting begeleiden: van spoor of parkeerplek, richting de check-inbalies, de security en de juiste gates. Op de achtergrond is een crisisorganisatie druk bezig om acties uit te zetten, prioriteiten te stellen en zicht te houden op het veiligheidsniveau zodat dat op orde is en blijft. De oorzaak van dit soort situaties ligt vaak buiten Schiphol. We lichten deze afhankelijkheden toe met een paar voorbeelden. (zie boven) Verschillende, maar onvoorspelbare impact Wat opvalt in de voorbeelden is dat de impact bij gereduceerde of gehele uitval van gekoppelde infrastructuren voor de Schiphol-organisatie telkens anders is. De primaire processen op de luchthaven worden door verschillende afhan28 NGINFRAmagazine Pagina 27

Pagina 29

Interactieve web nieuwsbrief, deze clubblad of rapport is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online publiceren van e-presentaties.

NGinfra 4 2016 Lees publicatie 159Home


You need flash player to view this online publication