IN ONTWIKKELING voorbeeld 3 energie disstributie centrale landzijdige infra voorrijwegen terminal infra parkeren check in + verblijven airside infra taxiën en vliegen Afhankelijkheid van het energienetwerk Bij uitval van een energie-distributiecentrale hebben de primaire functies voor het vliegverkeer en de bagage- en passagiersafhandeling de beschikking over noodvoedingen. Deze zijn daarmee geborgd. Het leidt echter wel tot verstoringen aan de fysieke assets van Schiphol. De afdeling Asset management start met het treffen van noodmaatregelen en parallel verhelpen medewerkers de verstoringen. Collega’s van de afdeling Operations zorgen dat de reizigers, luchtvaartmaatschappijen en andere stakeholders de juiste informatie krijgen. Richard Leurs Senior manager Technical Expert Centre Schiphol Group De aard van de afhankelijkheid is veelal pas inzichtelijk bij verstoringen of onderhoudswerkzaamheden. kelijkheden verschillend beïnvloed, wat ook vraagt om een ander accent in de wijze van opschaling van activiteiten op de luchthaven. Het gevolg voor de reiziger is vaak wel hetzelfde: alle verstoringen leiden tot toenemende drukte en de reizigers ervaren ongemak. Schiphol is maar één voorbeeld. De afhankelijkheid van netwerkbeheerders vindt door heel Nederland plaats in kleine en in grote mate. Helaas wordt de aard van de afhankelijkheid veelal pas inzichtelijk bij verstoringen of onderhoudswerkzaamheden. Elke infrabeheerder heeft voor die gevallen een crisisorganisatie achter de hand, die in staat moet zijn om de impact op de eigen organisatie te minimaliseren. Dat we die crisisorganisaties eigenlijk maar weinig hoeven te gebruiken, is iets waar we trots op kunnen zijn. De Nederlandse infrastructuren hebben een hoog niveau van beschikbaarheid. Binnen het Themacenter Beschikbaarheid werken we aan manieren om netwerken van infrastructuren vandaag en in de toekomst beter te kunnen laten presteren en samen sterker op te treden. Dat begint bij het in kaart brengen van afhankelijkheden en uitwisselen van informatie. Hierbij ligt de focus niet op het incident, maar op de vraag wat de output van het ene netwerk betekent voor de outcome van de andere? En hanteren we dezelfde definities van beschikbaarheid? Hebben we goed zicht op alle aspecten in de keten? Weten we hoe de ander werkt? Is het verstandig om afzonderlijk van elkaar te investeren of kun je op sommige onderdelen beter met elkaar optrekken? Deze vragen en discussies vormen een gezamenlijke basis voor beschikbare next generation infrastructuren. • NGINFRAmagazine 29 Pagina 28

Pagina 30

Scoor meer met een online winkel in uw boeken. Velen gingen u voor en publiceerden onderzoeksrapporten online.

NGinfra 4 2016 Lees publicatie 159Home


You need flash player to view this online publication