LUNCHBOX implementeren zodra van een van de onderdelen een betere techniek beschikbaar is. Anderzijds kun je ook sneller vervangen als een onderdeel daaraan toe is. Ook als je toe wilt naar kortcyclischere technieken is dat nodig. Zo’n modulair systeem is het eindbeeld waar we naar toewerken. Stap voor stap.’ Hoe doe je dat? ‘Op verschillende manieren zijn we daar mee bezig. Een van de stappen die we ondernomen hebben, is het opzetten van een architectuurplatform. Wat veel gebeurt, niet alleen bij ProRail, maar bij alle grote organisaties, is dat teams en werknemers hun best doen binnen hun eigen “koker”. Er is wel contact tussen afdelingen, maar dit is veelal incidenteel. Structureel contact en afstemming over hoe we de totale spoorketen optimaal kunnen vormgeven, is noodzakelijk. Een simpel voorbeeld: er loopt momenteel een samenwerkingsprogramma voor de invoering van een nieuw spoorbeveiligingssysteem in Nederland, ERTMS. Daardoor kunnen treinen dichter op elkaar rijden en dienstregelingen eenvoudiger worden aangepast. Maar als we daar de vruchten van willen plukken, moeten de planningssystemen wel worden aangepast. Het architectuurplatform 32 is een horizontale samenwerking tussen alle architectuurafdelingen, dus Innovatie & Ontwikkeling, Assetmanagement, ICT, maar ook Vervoer & Dienstregeling, Verkeersleiding en Projecten. We scannen organisatiebreed om de effecten en relaties van ontwikkelingen binnen de ene afdeling op de andere afdeling te signaleren en daarop actie te ondernemen. En daarnaast helpen we als platform om een researchagenda op te zetten met thema’s die ook raakvlakken en aanknopingspunten bevatten voor andere NGinfra-partners.’ Zoals? ‘Een voorbeeld van een thema waar we mee bezig zijn, is standaardisatie. Onze gebruikers, de spoorvervoerders, ervaren vaak “eenheidsworst” op het spoor. Voor regionaal vervoer stellen ze andere eisen dan voor de Onze gebruikers, de spoorvervoerders, ervaren vaak “eenheidsworst” op het spoor. grote vervoersstromen in de Randstad. Kortom, ze willen een gedifferentieerd product. Voor de assetmanager geldt het tegenovergestelde. Die ervaart een woud vol technieken en toepassingen per locatie en zal dit moeten standaardiseren om binnen acceptabele tijd maatwerk te kunnen leveren. Daarom hebben we een aantal “spoor-smaken” ontwikkeld met bijbehorende infraconcepten. Die zijn voor het hoofdnet anders dan voor regiolijnen. Een dergelijk standaardisatieproces is iets dat infrabreed speelt.’ Is dat een onderwerp waar jullie je binnen Themacenter Beschikbaarheid mee bezighouden? ‘Ja onder andere. Over het algemeen kun je stellen dat er hogere prestaties worden gesteld aan onze infrastructuur. De bedrijfszekerheid moet omhoog. Daar zijn we allemaal mee bezig. Voor het beheren van een drinkwatersysteem roept dat weliswaar andere vragen op dan voor een spoorsysteem, maar we kennen ook veel overeenkomsten, zoals dat modulaire eindbeeld en die standaardisatie gecombineerd met maatwerk. Door NGinfra praten we intensiever met elkaar en wisselen we structureel kennis uit over dit soort processen.’ • NGINFRAmagazine Pagina 31

Pagina 33

Scoor meer met een online winkel in uw maandbladen. Velen gingen u voor en publiceerden artikelen online.

NGinfra 4 2016 Lees publicatie 159Home


You need flash player to view this online publication