BESCHOUWING Energie Energienetbeheerder Alliander onderkent als hoofdindicatoren het aantal storingsverbruiksminuten (SVBM) en het aantal storingen per postcodegebied (herhalingsfrequentie van de storing). Onderliggende indicatoren zijn onder andere storingsduur (opgesplitst in aanrijtijd en werktijd), grote/ kleine verstoringen en geplande/ niet-geplande uitval (storing versus onderhoud). Als langetermijndoel streven de netbeheerders naar het ontwikkelen van een eenduidige meeteenheid voor de prestaties van netwerken. Maar het realiseren van een eenduidige en vergelijkbare manier van meten van enkel beschikbaarheid is al een ingewikkelde opgave. In de praktijk blijkt dat verschillende infrasectoren eigen indicatoren hebben ontwikkeld, die hen zicht biedt op beschikbaarheid. 19,7 minuten (Lucht)haven Havenbedrijf Rotterdam en luchthaven Schiphol hanteren beschikbaarheidsnormen die worden uitgedrukt in beschikbaarheidspercentages per assetsoort (denk aan kademuren, (vaar)wegen, leidingstroken of het verkeersbegeleidingssysteem in de haven of de beschikbaarheid op de vliegtuigopstelplaatsen). De beschikbaarheidspercentages verschillen per type asset (bijvoorbeeld > 99% in termen van beschikbaarheid van kademuren) of per beschikbaarheidsaspect (bijvoorbeeld onbeschikbaarheid door gepland onderhoud, door uitgelopen onderhoud of door nietgeplande uitval). 100 99% Weg- en water Weg en waterbeheerder Rijkswaterstaat staat de beschikbaarheid van een bepaalde functie centraal - de mate waarin een (vaar)weg zijn of haar functies vervult. Hiertoe gebruikt zij Prestatie INndicatoren (PINs) die zijn afgeleid uit de prestatieafspraken met het Ministerie van Infrastructuur zijn gesloten. Voorbeelden van PIN’s zijn: reistijdverlies (het verschil tussen de werkelijke reistijd en reistijd bij 100 km/uur van alle weggebruikers, uitgedrukt in voertuigverliesuren), technische beschikbaarheid van wegen, aandeel verstoringen door aanleg, bouw en onderhoud ten opzichte van het totale verstoringen (uitgedrukt in beschikbaarheid van de weg tijdens de spits), passeertijden bij sluizen, et cetera. 97% NGINFRAmagazine 39 98 98 Pagina 38

Pagina 40

Heeft u een club blad, emagcreator of digi-boeken? Gebruik Online Touch: sportblad digitaal maken.

NGinfra 4 2016 Lees publicatie 159Home


You need flash player to view this online publication