KORT WETENSCHAP Front- en backend op één lijn bij interne prestatieafspraken Hoe stel je in infrastructuren prestaties centraal? De ene airline wenst voor iedere vlucht een passagiersslurf, voor de ander is het geen pure noodzaak. En het ene schip wil altijd wifi als hij aan de kade ligt, de ander neemt genoegen met enkel basisvoorzieningen. In je assetmanagement wil je daar rekening mee houden, maar hoe doe je dat? Het doorvertalen van het gewenste prestatieniveau van je assets in integrale, interne prestatieafspraken voor assetmanagement is geen sinecure, ontdekte ook NGinfra-afstudeerder Mark Marijnissen. Zijn bevindingen tot dusver. DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM T oen Mark Marijnissen, student Construction Management & Engineering aan de TU Delft, tijdens een symposium kennismaakte met het domein assetmanagement in de infra, werd hij enthousiast. Op uitnodiging van NGinfra-partners Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam besloot hij af te studeren op dit thema. Hij zit nog midden in zijn onderzoek, maar was al wel bereid enkele eerste resultaten te delen. Kloppende afspraken maken Hoewel de opleiding van Marijnissen technisch klinkt, richt zijn onderzoek zich juist op de proceskant van assetmanagement. En dan vooral over de doorvertaling van klantwensen in interne prestatieafspraken op de afdeling assetmanagement. Marijnissen: ‘Aan de voorkant van een infra-organisatie vindt het klantcontact plaats. De uitdaging van de backoffice is om de afspraken die aan die voorkant gemaakt worden, door te vertalen in interne prestatieafspraken. Maar als infrabeheerder heb je te maken met verschillende klanten die verschillende eisen hebben. De assetmanager heeft vervolgens een verantwoordelijkheid naar al die klanten en weegt af tegen welke kosten en risico’s het verantwoord is om de gewenste prestaties aan te bieden. Als een specifieke klant “gouden kranen” wenst of gebruik wil maken van een nieuwe technologie met hogere onderhoudskosten, hoe ga je dan met zo’n verzoek om? Immers, er is niet één klant die gebruikmaakt van je assets. Het zijn er vele.’ Een integrale afweging Infrabeheerders streven er om die reden naar om de overweging integraal, over de organisatie heen te bezien en de basis te laten vormen voor de interne prestatieafspraken. Daarbij komen situaties voor waarbij de klantwensen leidend zijn voor je assetmanagement en je besluit te investeren in nieuwe assets, maar ook situaties waarin je vanuit je bestaande assets redeneert en kijkt wat deze voor (meer)waarde kunnen leveren aan de klant. Bijvoorbeeld door upgrades of aanpassingen in je onderhoud. Marijnissen: ‘Wanneer en vooral hóe je dit soort besluiten neemt is wat me intrigeert. De kademuren in de haven van Rotterdam en de vliegtuigopstelplaatsen (VOP’s) van Schiphol worden allemaal volgens één onderhoudsstrategie onderhouden. Duidelijk en makkelijk. Maar wenselijker is het NGINFRAmagazine 43 Pagina 42

Pagina 44

Scoor meer met een online winkel in uw vaktijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden weekbladen online.

NGinfra 4 2016 Lees publicatie 159Home


You need flash player to view this online publication