De eNose is een meetinstrument met vier sensoren die veranderingen in de luchtsamenstelling signaleren. Omdat er 41 geurneuzen zijn geplaatst, kunnen ze de bron van een bepaalde geur herleiden en daarmee geuroverlast terugdringen. Als een bestaande klant een faciliteit wil uitbreiden, dan faciliteren wij dit. Nieuwe terreinen geven we echter niet uit (zie boven, red.). Die reserveren we voor nieuwe initiatieven op het bieden van energietransitie, biobased en circulaire economie; de waardegebieden waar we als haven voor hebben gekozen. Op die manier is er op dit moment feitelijk nauwelijks sprake van een dilemma. We faciliteren bestaande klanten en ondersteunen hen waar gewenst in duurzame toekomstambities en in een vorm van overslag die zo schoon mogelijk is. En we zetten dus fors in op het aantrekken van nieuwe vormen van energie. We hanteren eigen doelstellingen ten aanzien van onze eigen bedrijfsactiviteiten. In het jaarverslag hebben we de ambitie opgenomen om in 2020 25 procent minder CO2 uit te stoten. We werken met zonnepanelen, wind, zetten in op schonere patrouillevaartuigen en verkennen hoe we een deel van de vaarbewegingen kunnen laten uitvoeren door drones. Maar moeten we het verbruik van kolen in Duitsland die bij ons worden overgeslagen meerekenen op onze CO2-balans? We hebben ervoor gekozen onze duurzaamheidsambities en targets op drie niveau te leggen: onszelf, de havenregio en de internationale keten. Met onze klanten voeren we gesprekken en zetten we projecten op om in de havenregio en de internationale keten een positieve impact te bereiken. Op internationaal niveau zetten we ook sterk in op het verschonen van de scheepvaart. Naast dilemma’s ervaren we ook knelpunten. Een van de belangrijkste is dat wet- en regelgeving nog niet helemaal is toegesneden op de nieuwe typen bedrijven die we proberen binnen te halen. Met name waar het gaat om hergebruik van afvalstoffen, komen bedrijven in Nederland nog veel problemen tegen.’! • Leonie van den Beuken Hoe creëer je de juiste (ruimtelijke) condities om op de lange termijn te kunnen blijven opereren en groeien? Met die vraag houdt Leonie van den Beuken zich dagelijks bezig als hoofd van de afdeling Spatial Planning & Environmental Issues bij Port of Amsterdam. NGINFRAmagazine 15 BEELD: MAX DIJKSTERhuis Pagina 14

Pagina 16

Voor PDF's, online club bladen en relatiemagazines zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw drukwerk.

NGinfraMagazine 2 2016 Lees publicatie 207Home


You need flash player to view this online publication