INFOGRAPHIC Beschikbare middelen 2016-2020 € 9,3 MLD MIRT EN DELTA* € 47,3 MLD *Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte & Transport en Deltaprogramma WAARAAN BESTEDEN? 1 Upgrade verouderde assets 2 Vergroting capaciteit 3 Aanpassing functionaliteit 4 Upgrade vanwege wet- en regelgeving weinig < middelen > Hoe snel kun je adequaat reageren op 20% groei? 2-5 jaar 10-20 jaar 23% 31% veel Waar wordt het meest op ingezet? 1 Beheer bestaande assets 2 Personeelsontwikkeling 3 Ontwikkeling nieuwe assets 4 Ontwikkeling nieuwe diensten 5 Nieuwe markten ontdekken 6 Bedrijfsovernames weinig < invloed > veel Welke factoren beïnvloeden de snelheid? 46% 5-10 jaar 1 Externe vergunningverlening 2 Overleg stakeholders 3 Aanleg 4 Financiering 5 Afstemming andere infrabeheerders 6 Interne besluitvorming 7 Procedures toezichthouder 8 Aanbesteding weinig 24 < invloed > NGINFRAmagazine veel RESPONSIVENESS WAARDE FOCUS Pagina 23

Pagina 25

Interactieve online brochure, deze sportblad of publicatie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online op uw website plaatsen van web lesmateriaal.

NGinfraMagazine 2 2016 Lees publicatie 207Home


You need flash player to view this online publication