INFOGRAPHIC Beschikbare middelen 2016-2020 € 9,3 MLD MIRT EN DELTA* € 47,3 MLD *Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte & Transport en Deltaprogramma WAARAAN BESTEDEN? 1 Upgrade verouderde assets 2 Vergroting capaciteit 3 Aanpassing functionaliteit 4 Upgrade vanwege wet- en regelgeving weinig < middelen > Hoe snel kun je adequaat reageren op 20% groei? 2-5 jaar 10-20 jaar 23% 31% veel Waar wordt het meest op ingezet? 1 Beheer bestaande assets 2 Personeelsontwikkeling 3 Ontwikkeling nieuwe assets 4 Ontwikkeling nieuwe diensten 5 Nieuwe markten ontdekken 6 Bedrijfsovernames weinig < invloed > veel Welke factoren beïnvloeden de snelheid? 46% 5-10 jaar 1 Externe vergunningverlening 2 Overleg stakeholders 3 Aanleg 4 Financiering 5 Afstemming andere infrabeheerders 6 Interne besluitvorming 7 Procedures toezichthouder 8 Aanbesteding weinig 24 < invloed > NGINFRAmagazine veel RESPONSIVENESS WAARDE FOCUS Pagina 23

Pagina 25

Heeft u een gebruiksaanwijzing, digi magazine of internet magazines? Gebruik Online Touch: handleiding naar een digitale publicatie converteren.

NGinfraMagazine 2 2016 Lees publicatie 207Home


You need flash player to view this online publication