LUNCHBOX In ‘De Lunchbox’ spreekt NGinfra elke editie iemand uit de infrapraktijk over zijn of haar dagelijkse werkzaamheden en langetermijndoelen. HErna Ovaa is lid van het themacenter Toekomst Verkennen van NGinfra en sinds 2007 programmaleider Strategische Verkenningen bij Rijkwaterstaat in Lelystad. Hiervoor was zij dossiercoördinator voor het nationale waterbeleid en vervulde zij diverse onderzoeksfuncties op bestuurskundig gebied. Ook een keer lunchen met de redactie? Mail uw verhaal naar redactie@nginfra.nl Strategische koerswijziging begint bij een early warning Wat hebben nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en opkomende technologieën voor invloed op ons werk als infrabeheerder? Wat betekent het voor de koers, rol, positie en organisatieontwikkeling van Rijkwaterstaat? Die vraag houdt Erna Ovaa als programmaleider Strategische Verkenningen dagelijks bezig. Signalering van opkomende trends in een vroeg stadium is het vertrekpunt van het programma. ‘We hebben een radarfunctie.’ ‘S 28 trategie gaat over de functie van je organisatie in de samenleving’, vertelt Ovaa. ‘Die samenleving verandert, dus moet je je voortdurend de vraag stellen: sluit ik nog goed aan, of moet ik iets veranderen aan mijn koers of werkwijze? Doordat je in je dagelijkse praktijk vaak sterk gefocust bent op het realiseren van je afgesproken prestaties ben je je niet altijd bewust van ontwikkelingen in de omgeving. Daarom is dit programma gestart, met als doel: het versterken van het strategisch vermogen van Rijkwaterstaat.’ Permanente radar Het early-warning-team, onderdeel van het programma, is als een permanente radar die nieuwe ontwik‘Signalen die ons onrustig maken, daar verdiepen we ons verder in’ kelingen tijdig probeert te spotten. Van nieuwe activiteitenpatronen van senioren tot de beloften van blockchain-technologie. Van veranderingen op de grondstoffenmarkt tot autonome scheepvaart. Alle zogenoemde early-warnings worden verzameld op een groslijst. ‘We willen tijdig zien wat eraan komt, wat er bij andere spelers aan de hand is en wat dit voor ons zou kunnen betekenen. We gaan daarom met uiteenlopende partijen in gesprek. Denk aan bedrijven als KPMG en Maersk, diverse overheden, maatschappelijke partijen en kennis¬instel¬lingen.’ Het signaleren zelf is nog niet het moeilijkst. Ingewikkelder is de vervolgvraag die eruit voortkomt. NGINFRAmagazine Pagina 27

Pagina 29

Voor weekbladen, online archief en sportbladen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw boeken.

NGinfraMagazine 2 2016 Lees publicatie 207Home


You need flash player to view this online publication