THEMACENTER WAARDE VAN INFRASTRUCTUUR Infrastructuur heeft een veel verderstrekkende invloed op de samenleving dan op basis van de primaire functionaliteit wordt verwacht. Die waarde van infrastructuur handen en voeten geven en zichtbaar krijgen op het netvlies van de burger is onze taak. Een urgente vraag, want als steeds meer mensen hun eigen energievoorziening gaan regelen, wat betekent dat dan voor de mensen die dat niet kunnen? THEMACENTER TOEKOMST VERKENNEN Infrastructuur is kapitaalintensief en heeft een levensduur die langer is dan de snelheid waarmee nieuwe (maatschappelijke en technologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Is de huidige infrastructuur nog wel passend bij toekomstige behoeften van de samenleving? THEMACENTER BESCHIKBAARHEID In een dichtbevolkt en dicht bebouwd land als Nederland is sprake van een sterke vervlechting tussen de verschillende infrastructuren en dat creëert afhankelijkheden. Op welke wijze raken de activiteiten van de netbeheerders elkaar op een manier dat de beschikbaarheid beïnvloedt wordt en (hoe) kan door samenwerking meerwaarde gerealiseerd worden? ©2016 Next Generation Infrastructures Pagina 30

Pagina 32

Heeft u een catalogus, digitaalbladeren of digitale onderwijs magazines? Gebruik Online Touch: whitepaper converteren naar een digitale publicatie.

NGinfraMagazine 2 2016 Lees publicatie 207Home


You need flash player to view this online publication