INGEZONDEN hoorbaar. Binnen enkele jaren werd dit een enorm struikelblok voor luchthavenontwikkeling waar niemand rekening mee had gehouden. De cycli voor luchthavenontwikkeling en voor vliegtuigontwikkeling lagen dan ook zeer ver uit elkaar. Bij de gemeente Amsterdam werkten de diensten Stadsontwikkeling en Luchthaven Schiphol ook nog eens gescheiden en langs elkaar heen. Waar stadsontwikkelaars nieuwe woonwijken voorzagen, projecteerden de luchthavenplanners aan- en uitvliegroutes voor de straalvliegtuigen. Het meest navrante voorbeeld hiervan werd Buitenveldert. De verhouding tussen Schiphol en zijn omgeving raakte verstoord. Het verbeteren van die relatie zou een traject van jaren blijken. Technische stappen om geluid te reduceren werden grotendeels teniet gedaan door de aanhoudende groei van het luchtverkeer. En de toekomstvoorspellingen voor de omwonenden beloofden weinig goeds. Schattingen begin jaren zestig gingen uit van circa 104 miljoen passagiers per jaar rond de eeuwwisseling. Schiphol ontwikkelde zich tot een hub. Méér dan infrastructuur Ook intern ging de luchthaven zich op een andere manier oriënteren. Schiphol was méér dan een infrastructurele voorziening. Vervoersstromen konden ook worden aangewend om de luchthaven te ontwikkelen tot een betekenisvolle economische motor. De exploitatie sloeg nieuwe wegen in en al snel werd het grootste gedeelte van de jaarlijkse revenuen uit andere bronnen gehaald. De groei van de vervoersstromen vertaalde zich bovendien in het ontstaan van allerlei vormen van transportgerelateerde economische bedrijvigheid op en om de luchthaven heen. Dat had op zijn beurt weer gevolgen voor de regionale ontwikkeling van vastgoed. Het aantal mensen dat direct of indirect een kostwinning had op of rond Schiphol steeg vrijwel jaarlijks – van zo’n 17.000 bij de opening van de nieuwe luchthaven in 1967 tot zo’n 114.000 nu. Mainport Schiphol voegt inmiddels jaarlijks zo’n negen miljard euro toe aan de Nederlandse economie. De toegenomen economische functie werd eind jaren tachtig voor het eerst tot uitdrukking gebracht in het begrip mainport. Met de Rotterdamse haven werd Schiphol een trekkersrol toebedeeld voor de ontwikkeling van de economie en de welvaart in NederMarc Dierikx is senior onderzoeker luchtvaartgeschiedenis bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis land. Hiermee werd de primair reactieve infrastructurele functie van de luchthaven definitief verlaten en ingeruild voor een proactieve rol. Voor de gebruikers van de luchthaven – de KLM voorop – was dat lastig, omdat uiteenlopende belangen niet langer automatisch met elkaar werden verzoend door de Rijksoverheid. In de nieuwste Luchtvaartnota, die in 2009 verscheen, kwam de kwaliteit van het internationale verbindingennetwerk centraal te staan. Schiphol kreeg meer ruimte om op te treden als ondernemer op de mondiale markt voor luchtverbindingen. De luchthaven zelf ging zich afficheren als Airport City dat vervoer en verblijf met elkaar verbindt. En de toekomstambities liegen er niet om. De mainport heeft de ambitie om in 2018 de beste digitale luchthaven te worden, wat zowel het reizigerscomfort als de capaciteit van de luchthaven moet vergroten. • 2011 2016 NGINFRAmagazine 35 Pagina 34

Pagina 36

Voor verenigingsbladen, online onderwijscatalogi en sportbladen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw brochures.

NGinfraMagazine 2 2016 Lees publicatie 207Home


You need flash player to view this online publication