De 360-gradenfeedback is een instrument voor de beoordeling van medewerkers. Personen met een verschillend perspectief geven allen feedback op het gedrag en functioneren van één persoon. Doel is om een zo breed mogelijk beeld te schetsen. In de rubriek ‘360-gradeninfra’ reflecteren we niet op een persoon, maar op de Nederlandse infra. Steeds met andere spelers, maar altijd over de stand van de Nederlandse infrastructuur en altijd sectoroverstijgend. Een van de themacenters van NGinfra is Themacenter beschikbaarheid. Daarmee bedoelen we: de beschikbaarheid van de functie van infrastructuur. Hoe beoordelen jullie de beschikbaarheid van de Nederlandse infrastructuur en hoe kunnen we deze verbeteren? Joost: ‘100% beschikbaarheid van infrastructuur is volgens mij nooit haalbaar. Er zal altijd onderhoud nodig zijn aan wegdek, tunnels of sluizen, wat de beschikbaarheid negatief beïnvloedt. De complexiteit en verwevenheid van het Nederlandse infranetwerk maakt het extra belangrijk dat de verschillende netwerkbeheerders samenwerken om optimale beschikbaarheid te garanderen. De beschikbaarheid verbeteren kan zowel aan de aanbodkant – aanleg en verbredingsprojecten – als aan de vraagkant – verbeteren van gebruik. De grootste winst zit denk ik aan de 40 vraagkant. Door de verschillende netwerken in Nederland beter op elkaar te laten aansluiten, multimodaliteit te verbeteren en in te zetten op smart mobility kan de beschikbaarheid van het infrastructuurnetwerk worden verbeterd.’ Lennart: ‘De beschikbaarheid is suboptimaal. De afgelopen decennia is namelijk nogal wat veranderd; van privatisering tot grootschalige fusies. Laatstgenoemde heeft als effect dat systemen niet uniform zijn. Dit heeft voor Vitens geleid tot een hoge complexiteit van de infrastructuur, wat de prestaties niet ten goede komt. Als er dan ook nog wederzijdse afhankelijkheden zijn, wordt dit effect nog eens versterkt. Uiteindelijk is de gehele keten immers zo sterk als de zwakste schakel. Door integraal te werken aan beschikbaarheid kunnen we grote stappen zetten. Een mooi voorbeeld hiervan is de gecombineerde sanering en vervanging van de AC-gas- en waterleidingen in Apeldoorn.’ Kheireddine: ‘Er zijn maar weinig plekken waar overal en altijd een infrastructuur van hoge kwaliteit én complexiteit wordt geleverd. Wat dat betreft mogen wij trots zijn. Natuurlijk zijn we ook heel kwetsbaar op het moment dat een functie van infrastructuur wegvalt, helemaal op een knooppunt als Schiphol. Tijdens de grote stroomstoring in het voorjaar van 2015 lag de functie van infrastructuur tijdelijk volledig plat. We kunnen daar – op z’n Nederlands – over klagen, maar het zijn ook de momenten waarop we juist samen onze schouders eronder kunnen zetten. Juist dán kunnen we integraal kijken naar de verschillende netwerken. Wanneer helpen we elkaar nu écht? Wat kunnen we samen doen?’ NGINFRAmagazine Beschikbaarheid Beeld: ROmagazine Pagina 39

Pagina 41

Interactieve ehandleiding, deze club blad of whitepaper is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online op uw website plaatsen van digi-PDF-en.

NGinfraMagazine 2 2016 Lees publicatie 207Home


You need flash player to view this online publication