360-GRADEN-INFRA KORT Als infrabeheerders zijn we genoodzaakt tientallen jaren vooruit te werken. Dat betekent dat we rekening moeten houden met alle scenario’s die zich kunnen voordoen. Kortom, we moeten weerbaar zijn en tegelijkertijd flexibel genoeg om ook mee te kunnen veranderen met technologie en maatschappij. In hoeverre slagen we daarin? Joost: ‘Het idee dat de wereld om ons heen verandert is niet nieuw. Rijkswaterstaat verandert al meer dan 200 jaar mee met de omgeving en de ontwikkelingen in de maatschappij. Het gaat alleen in een sneller tempo, waardoor we steeds wendbaarder moeten worden. Dat vereist een toekomstgerichte netwerkorganisatie met veerkracht die zich niet focust op één eindbeeld, maar op verschillende ontwikkelpaden. Grootschalige projecten waarvoor langdurige budgetten zijn vastgesteld, moeten we vermijden. Deze kunnen niet inspelen op de onvoorspelbare, non-lineaire veranderingen waarmee we te maken hebben.’ Lennart: ‘Weerbaarheid kunnen we op twee manieren invullen: flexibiliteit (mate waarin de infrastructuur zich kan aanpassen aan de verandering) en robuustheid (mate waarin de verandering effect heeft op de infrastructuur). De Nederlandse infrastructuur scoort eerder hoog op robuustheid dan op flexibiliteit. Dat komt niet alleen door hoogwaardige fysieke netten, maar ook door wettelijke verankering en een conservatieve bedrijfsvoering, waarin betrouwbaarheid altijd voorop staat. Geruststellend, maar funest voor je verandervermogen. Jonge(re) generaties krijgen die flexibiliteit er met de paplepel ingegoten, maar dit geldt lang niet voor alle mensen die werkzaam zijn binnen onze bedrijven. Daar moeten we aan blijven werken.’ De laatste jaren is de focus van infrabeheerders steeds breder geworden. Naast efficiency, betrouwbaarheid en bereikbaarheid worden we nu ook afgerekend op thema’s als duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. Wat doen we goed en wat kan beter? Joost: ‘Rijkswaterstaat stuurt volgens de RAMSSHEEP-methode binnen projecten op Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Security, Health, Environment, Economics & Politics. Ook tools als de Omgevingswijzer en EMVI worden ingezet om maatschappelijke meerwaarde te realiseren. We missen nog wel kansen bij het inzetten van infrastructuur voor een duurzamere leefomgeving. Onze netten beslaan een enorm oppervlakte, dat kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld zonnepanelen en getijdenturbines.’ Lennart: ‘We handelen nog onvoldoende vanuit maatschappelijk belang, om verschillende redenen. Ten eerste blijkt het bijzonder lastig om concessies te doen op risico’s, prestaties of kosten (ten gunste van derden) wanneer de verantwoording daarvoor op individueel niveau belegd is. Daarnaast is het een zoektocht hoe we in het inrichten van fysieke infrastructuur omgaan met de wensen van de klant. Op serviceniveau gebeurt dit al, maar durven we een stap verder te zetten? Is het de rol van Vitens om in off-grid drinkwater te voorzien? Ook spelen politieke belangen een grote rol. De vraag wat maatschappelijk het meest gewenst is, valt soms lastig te rijmen met de uitdagingen van infrabeheerders. Het politieke debat is vaak nogal ongenuanceerd, terwijl infrabeheerders die nuance juist kunnen inbrengen.’ Kheireddine: ‘Een plek als Schiphol, waar dagelijks zoveel mensen samenkomen en tal van activiteiten plaatsvinden, valt of staat bij de mate waarin we flexibel én weerbaar zijn. Om de groei in onder andere passagiersaantallen op te vangen, staan de komende jaren in het teken van nieuw- en verbouw. Terminal en trein- en busstation barsten uit hun voegen. Het kijken vanuit maatschappelijk belang moet ons leren hoe we gezamenlijk weerbaar genoeg kunnen zijn en hoe we een knooppunt met allemaal verschillende netten draaiende kunnen houden. We zullen daarnaast flexibel moeten zijn in het inrichten van tussentijdse oplossingen.’ Kheireddine: ‘Schiphol is een van de 43 luchthavens in Europa die de Airport Carbon Accreditation op verschillende niveaus heeft behaald. Maar is dit genoeg? We worden dagelijks geconfronteerd met het feit dat de meest vervuilende activiteiten plaatsvinden buiten onze directe invloedssfeer. De gewoonte alles uit te werken in een businesscase is het grootste gevaar voor thema’s als duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. Lenen deze zich daar wel voor? Ik denk dat de mindset de eerste stap is; op het moment dat we de urgentie voelen, volgt de rest vanzelf.’ • NGINFRAmagazine 41 Maatschappelijke meerwaarde Weerbaarheid Pagina 40

Pagina 42

Heeft u een reclamefolder, uniflip of digi-cursussen? Gebruik Online Touch: catalogus digitaal bladerbaar maken.

NGinfraMagazine 2 2016 Lees publicatie 207Home


You need flash player to view this online publication