KORT 6 Vitens publiceert langetermijnvisie op infrastructuur Drinkwaterbedrijf Vitens heeft een integrale langetermijnvisie op infrastructuur gepubliceerd. In de strategische visie ‘Veerkrachtig Vooruit’ stelt de netbeheerder het begrip veerkracht, een combinatie van flexibiliteit en robuustheid, centraal. ‘De huidige tijd vraagt om een veerkrachtige infrastructuur. Een infrastructuur die robuust is, zodat we er altijd op kunnen vertrouwen. En die tegelijkertijd ook voldoende flexibiliteit biedt om de onzekerheid van de veranderingen adequaat te kunnen opvangen’, schrijft CEO Lieve Declercq. 6 Synergie met maatschappelijke opgaven In de visie noemt Vitens een aantal instrumenten waarmee de veerkracht kan worden vergroot. Zo wil het bedrijf integraler gaan werken door rekening te houden met andere belangen in de gebieden waarin grondwater wordt onttrokken. Mogelijkheden daarvoor worden gezien in het creëren van synergie tussen maatschappelijke opgaven en de eigen activiteiten. Ook wil het drinkwaterbedrijf de complexiteit van haar infrastructuur verlagen door zichzelf minder afhankelijk te maken van lokaal beschikbare bronnen. Het verkleinen van de diversiteit aan assets, standaardisering, uniformering en het vereenvoudigen van de waterverdeling zijn hiervoor noodzakelijk. Dit zou het ook mogelijk maken om nieuwe technologie, modellen en data-analysemethoden nog beter te kunnen benutten en – door datagestuurd te werken – beter in te spelen op kwaliteits- en kwantiteitsveranderingen. De visie is online te lezen via ltv2016.vitens.nl 15 jaar blikt Vitens vooruit in de nieuwe visie NGINFRAmagazine 11 Pagina 10

Pagina 12

Scoor meer met een e-commerce shop in uw reclamefolders. Velen gingen u voor en publiceerden cursussen online.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication