FEATURE H oe gebruiken we onze infrastructuur in 2050? Het antwoord op deze vraag weten we geen van allen. Maar dat betekent niet dat naar de toekomst kijken geen zin heeft. Sterker nog, juist als de toekomst onzeker is en het speelveld onder invloed van maatschappelijke trends voortdurend verandert, is de toekomst verkennen noodzaak. Gegeven de lange doorlooptijd van onze netwerken is dit voor infrabeheerders niets nieuws. De investeringen kennen doorgaans weinig flexibiliteit, dus hoe eerder nieuwe trends en ontwikkelingen kunnen worden opgespoord, des te kleiner de kans is dat we hierin missers maken. Hoe infrabeheerders naar de toekomst kijken verschilt per beheerder. Themacenter Toekomst Verkennen deed onderzoek naar de wijze waarop verschillende infrasectoren toekomstverkenningen doen met als doel: leren van elkaars best practices. 1. Van toekomstonderzoek naar innovatie Onderzoek doen naar toekomstige ontwikkelingen is één, er vervolgens ook daadwerkelijk op anticiperen is een lastigere vervolgstap. Die stap tussen onderzoek en innovatie kan op vier manieren* worden gezet, waarvan er drie veel voorkomend zijn in de infrasector. • Technology-driven: men signaleert een bepaalde technologie, dat dient als startpunt van innovatie. • Demand-driven: er komt een vraag uit de markt op basis waarvan de innovatie wordt gestart. • Hybride: een combinatie van vraag- en technologiegestuurd, waarbij geen lineair patroon gevolgd wordt. Vaak komen alle manieren voor bij individuele infrabeheerders. Er is echter wel een zwaartepunt aan te duiden. Daarbij geldt dat de concurrentiepositie waarin een netbeheerder zich bevindt een belangrijke pijler is. Infrabeheerders als Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam bevinden zich in een zeer concurrerende markt, waarin ze voortdurend de strijd moeten aangaan met andere havens en luchthavens wereldwijd. Waterbedrijf Vitens bevindt zich in een monopoliemarkt, waarin individuele klanten niet kiezen voor een bepaalde leverancier van drinkwater. Dit betekent overigens niet dat de klantvraag genegeerd wordt. Sterker nog, omdat mensen geen keuze hebben voor een drinkwaterbedrijf is het de publieke verantwoordelijkheid om te luisteren naar het geluid van de klant. Het bedrijf is immers aan je overgeleverd. Maar de insteek is wel anders, want waar het bij een waterbedrijf hoofdzakelijk gaat om het tevreden houden van de klant, gaat het in een concurrerende markt om het aantrekken van nieuwe klanten. Als driver van innovatie geldt daarom: hoe meer con13 Pagina 12

Pagina 14

Interactieve digi nieuwsbrief, deze magazine of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar maken van ebrochures.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication