FEATURE Havenbedrijf Rotterdam Demanddriven Schiphol Alliander Rijkswaterstaat Vitens ProRail Hybride Technologydriven De bron Expert-based Model-based Trend-based Context-based currentie er is in de markt, des te meer demand-driven er wordt geïnnoveerd. 2. De bron Hoe bepaal je met welke toekomstscenario’s je reke ning moet houden? Naar wie luister je? De “bron” voor het doen van toekomstverkenningen kan verschillen. Je kunt luisteren naar wat de experts op een bepaald vakgebied stellen (expert-based), afgaan op modellen en berekeningen die een prognose weergeven (model-based), de trends in de samenleving signaleren (trend-based) of voortdurend je eigen positie in het sociaal-technologische speelveld onder de loep nemen (context-based)*. Vaak zijn de verschillende wijzen waarop toekomstverkenningen gedaan worden ondersteunend aan elkaar en worden ze alle vier benut*. Maar ook hier geldt dat er een zwaartepunt aan te duiden is per infrabeheerder. * Von der Gracht, Vennemann en Darkow (2010) Bij ProRail, Havenbedrijf Rotterdam, Vitens en Schiphol zijn vervoersstromen, drinkwaterprognoses en passagiersaantallen bepalend bij toekomstverkenningen en daaraan gekoppelde investeringsbeslissingen. Voor Alliander geldt dat er veel gekeken wordt naar de sociaaltechnologische dynamiek en de relatie tussen de netbeheerder en de omgeving. Lokale energieopwekking is een thema dat vraagt om een context-based benadering. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat laten zich veelal leiden door trendanalyses en veranderingen in de omgeving, in combinatie met wat experts zeggen. 14 3. Doorvertaling naar de organisatie Toekomstverkenningen kunnen drie functies of rollen hebben binnen de organisatie van een infrabeheerder**. Strategisten gebruiken een toekomstverkenning voor het opstellen van een visie, het inzicht krijgen in strategische richtingen of het opstellen van nieuwe businessmodellen. Het dient dus ter verrijking van de te kiezen strategie. ProRail, Rijkswaterstaat en Vitens bevinden zich hoofdzakelijk in deze strategistenrol. Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam bevinden zich vaker in de rol van initiator. Ze doen verkenningen om nieuwe ideeën voor innovaties te genereren, bijvoorbeeld door het benoemen van gebruikersbehoeften, nieuwe technologieën en nieuwe producten en diensten van concurrenten. Tot slot kennen we de opponent, waar Alliander een voorbeeld van is. Hun toekomstverkenning dient vaak als advocaat van de duivel en daagt innovatoren uit onderbouwing van ideeën te toetsen en bestaande R&D-agenda’s kritisch te bekijken. Ook hoopt men met de toekomstverkenning disruptieve innovaties te identificeren. ** Rohrbeck en Gemünden, 2011 Strategist Initiator Opponent ProRail Rijkswaterstaat Alliander Vitens Schiphol Havenbedrijf Rotterdam NGINFRAmagazine van toekomstonderzoek naar innovatie Pagina 13

Pagina 15

Interactieve ereisgids, deze krant of folder is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar digitaal converteren van digi-gidsen.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication