FEATURE 4. Organisatorische besluitvorming en implementatie Naast verschillende manieren van toekomst verkennen, zijn er ook verschillende wijzen waarin opgedane kennis wordt ingebed of behandeld binnen de organisatie. Hiërarchische en participatieve inrichting van het proces zijn hierbij de twee uitersten, waarbij hiërarchisch veelal top-down plaatsvindt en participatief meer bottom-up. Daartussen bevindt zich de hybride vorm, die bij alle zes organisaties voorkomt. Rijkswaterstaat Hiërarchisch 1 Het lager management signaleert de trend of ontwikkeling 2 Communiceert dit naar het topmanagement 3 Top neemt een besluit over wat de organisatie met de trend doet, deels geadviseerd door externe experts 4 Implementatie gaat middels middenmanagement Hybride 1 Identificatie van de trend door lager management 2 Middenmanagement en topmanagement testen en analyseren de trend afwisselend 3 Topmanagement neemt de beslissing 4 Midden- en lager management gaan over tot implementatie Participatief 1 Lager management signaleert de trend of ontwikkeling 2 Communiceert dit naar het middenmanagement 3 Middenmanagement bediscussieert de gesignaleerde trend 4 Topmanagement neemt een besluit, met hulp van extern advies 5 Implementatie gaat middels middenmanagement 5. Welk kwadrant De manier waarop toekomstonderzoek is georganiseerd (centraal of decentraal) en de richting van waaruit de meeste toekomstonderzoeksprocessen plaatsvinden (top-down of bottom-up) maken samen vier kwadranten. Deze geven aan hoe toekomstonderzoek kan plaatsvinden. NGINFRAmagazine Plaats in organisatie Bij Rijkswaterstaat buigt het Programma Strategische Verkenningen zich over de toekomst. Het programma doet vier dingen: verzamelen van signalen over nieuwe ontwikkelingen, in- en extern doorpraten over de impact hiervan, verdiepen en adviseren aan het Bestuur. Doel van het programma is het versterken van het strategisch vermogen van de organisatie: het vermogen om alert te blijven op omgevingsontwikkelingen om tijdig te kunnen bijsturen. Gebruik rapporten en informatiebronnen Voor het reguliere werk: WLO-scenario’s, klimaatscenario’s KNMI, Deltascenario’s e.a. Voor strategische verkenningen: gesprekken met (strategiecollega’s of experts van) bedrijven, maatschappelijke ondernemingen, start-ups, kennisinstellingen, andere overheden; rapporten van adviesraden, planbureaus, denktanks, trendstudies; digitale berichtgeving, netwerken en websites. Methodieken. Early Warning systematiek; diverse werkvormen voor discussie en doorwerking in de organisatie; de Lichtkogel als platform voor het debat met partners; methoden voor verdieping, re-framing en impactanalyse, zoals: trendanalyse, krachtenveldanalyse, divergeren-convergeren, scenariowerk, fit gap analyse en serious gaming. Alliander Plaats in organisatie Bij Alliander is een holding afdeling Strategie. Binnen de afdeling Asset Management is ook een afdeling Strategie en Innovatie. De afdeling Strategie ontwikkelt onder meer EBA’s, Emerging Business Areas, oftewel projecten die niet tot de reguliere beheerderstaak horen en ondersteunend zijn aan de markt en marktveranderingen. Daarnaast is er een consultancyafdeling (Liandon) die strategische opdrachten doet voor zowel Alliander als Liander. Gebruik rapporten Alliander gebruikt meerdere scenario’s van onder meer CE Delft, PBL, RLI en probeert te begrijpen hoe andersoortige bedrijven werken en waarom zij bepaalde scenarioassen kiezen. Ook de Nationale Energieverkenningen en onderzoeksrapporten van onafhankelijke instanties (zoals het project EDGaR (Energy Delta Gas Research)) worden gebruikt om de gevonden trends aan te spiegelen. Methodieken Bij Alliander is sprake van een omslag (geweest) van het werken met een toekomstbeeld naar werken in scenario’s. De “absoluutheid van het wereldbeeld” die van hogerop werd opgedragen begon te wringen, waardoor scenariodenken noodzakelijk werd. 15 ProRail Rijkswaterstaat Alliander Vitens Schiphol Havenbedrijf Rotterdam Pagina 14

Pagina 16

Interactieve digi jaarverslag, deze editie of cursus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar op uw website plaatsen van web sportbladen.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication