0 FEATURE Top-down Kaderzettend Vitens Stimulerend Havenbedrijf Rotterdam Alliander ProRail Schiphol Rijkswaterstaat Faciliterend Bottom-up van de investeringen. Leg je een net voor twintig of voor tachtig jaar aan? En een afdeling Klant kijkt veel minder ver vooruit dan een afdeling Assetmanagement. Over het algemeen kijken we als netbeheerders ver vooruit ten opzichte van andere organisaties. Vitens spant daarin de kroon (tot honderd jaar vooruitkijken), gevolgd door Alliander (tot vijftig jaar). Havenbedrijf Rotterdam en ProRail kijken met gemiddeld vijftien jaar (met doorkijkjes tot 2040) het minst ver. Onderzoeksopzet Voor dit onderzoek zijn ruim dertig werknemers van in totaal zes organisaties, die zich bezighouden met het beheren van grootschalige infrastructuren (spoor, water, vliegverkeer, energie, weg- en waterbouw, haven), geïnterviewd. Dit zijn ProRail, Vitens, Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander en Rijkswaterstaat. Alle geïnterviewden houden zich in meer of mindere mate bezig met het nadenken over en kijken naar de toekomst en zijn ook vaak betrokken bij initiatieven die hieruit voortkomen. Zij hebben diverse functies (onder meer strateeg, innovatiemanager, planner), maar opereren allen op strategisch niveau. Het onderzoek is exploratief van aard. Het onderzoek is uitgevoerd door Patrick van der Duin, directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek en Andreas Ligtvoet, destijds onderzoeker aan de TU Delft in opdracht van themacenter Toekomst Verkennen. Via toekomst-verkennen@nginfra.nl is de wetenschappelijke publicatie op te vragen. 2035 2040 2045 2050 Vitens en Alliander: 2040-2060 Schiphol en RWS: 2030-2050 040 NGINFRAmagazine 17 Schiphol Plaats in de organisatie Schiphol heeft een afdeling Airport Strategy and Development die een ver toekomstbeeld neerzet, waarna andere afdelingen de zaken uitwerken. • Gebruik rapporten Ook Schiphol gebruikt de WLOscenario’s, geholpen door SEO Economisch Onderzoek, in combinatie met drie mogelijke toekomstige rollen van de hub Amsterdam. Methodieken Naast scenario-onderzoek, kijkt Schiphol vanuit het masterplan 2035 terug naar het heden om het tactische gat in te vullen met nieuwe producten en diensten. Havenbedrijf Rotterdam Plaats in de organisatie Het toekomstverkenningsproces bij het Havenbedrijf Rotterdam is verdeeld over afdelingen. Er wordt op meerdere plaatsen in de organisatie aan toekomst verkennen gedaan, maar er is wel één punt waar het samenkomt (afdeling Corporate Strategie). Gebruik rapporten Havenbedrijf Rotterdam gebruikt diverse externe studies en scenario’s, waaronder die van Clingendael, het CPB en het IEA. Deze externe studies worden vervolgens als input voor de eigen scenario’s en forecasts gebruikt. Havenbedrijf Rotterdam heeft bij de Havenvisie op onderdelen de hulp ingeroepen van externe expertise, waaronder TNO. Methodieken Verschillende, waaronder scenario’s, trendanalyses en kwantitatieve toetsingen 2055 2060 2065 Spontaan Decentraal Centraal Pagina 16

Pagina 18

Scoor meer met een web winkel in uw clubbladen. Velen gingen u voor en publiceerden vakbladen online.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication