TOEKOMST Trend 2: Autonome systemen DIT ZEGT DE TRENDWATCHER Richard van Hooijdonk: ‘Zelfrijdende systemen zijn al zover klaar, dat zij de manier waarop ons vervoer is geregeld voor altijd kunnen veranderen. Recente ontwikkelingen en verbeteringen op het gebied van informatie delende sensoren, realtime dataverwerking en draadloze communicatie houden in dat machines straks de controle over je auto overnemen. Deze trend belooft onontkoombare disruptie en is veel geavanceerder dan veel mensen zich realiseren.’ INNOVATIEVE TOEPASSING Internationaal bedrijf Caterpillar heeft zijn eerste vrachtwagens geproduceerd die volledig autonoom erts naar klanten kunnen vervoeren. Dit gebeurt vanuit een centraal controlepunt, vanwaaruit het hele traject in de gaten gehouden kan worden. De trucks kunnen 24 uur per dag veilig de weg op. En dat zal niet lang meer duren volgens het bedrijf. DIT KUNNEN ZELFRIJDENDE SYSTEMEN BETEKENEN VOOR ONZE NETWERKEN • Zelfrijdende auto’s en schepen hebben effect op de fysieke (ontwerp en constructie) infrastructuur en op de digitale infrastructuur (verkeersmanagement). Voor de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen is het nodig dat zij met elkaar en met de omgeving (wegkant) communiceren. • Autonoom vervoer heeft een boost geven aan collectief en slimmer vervoer en daarmee ook de efficiency. Auto’s en bussen worden beter benut en daarmee ook de infrastructuur. • Drones zorgen voor een afname van vervoer over de wegen, inspecties op kleine schaal. Om drones te laten vliegen beschikken we over nieuwe infrastructuur, zoals landingsplatforms, en nieuwe regelgeving. • We beheren assets met behulp van drones. Rijkswaterstaat: ‘Met slimme voer- en vaartuigen en infrastructuur kunnen files en ongevallen voorkomen worden. Dat betekent niet alleen dat ons wegennet meer kan verwerken, het heeft ook een positief effect op de omgeving in termen van onder andere veiligheid en luchtkwaliteit.’ Dit artikel kwam tot stand op basis van informele gesprekken met themacenterleden Maraat de Bruijn (Schiphol), Milou Wolters (Rijkswaterstaat), Rian Kloosterman (Vitens), Caroline Kroes (Havenbedrijf Rotterdam) en trendwatcher Richard van Hooijdonk (door middel van zijn boek Trends 2017). Pagina 18

Pagina 20

Heeft u een PDF, novia facts of e-reisgidsen? Gebruik Online Touch: clubmagazine online uitgeven.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication