INFRA IN BEELD Geluidsribbels internationaal geroemd Met dit park hebben H+N+S Landschapsarchitecten en Royal Schiphol Group onlangs de Jay Hollingsworth Speas Airport Award gewonnen. Landartpark Buitenschot levert op een innovatie wijze een bijdrage aan het verbeteren van de relatie tussen luchthavens en de directe omgeving. Het park bestaat uit lage heuvels, ‘grondribbels’, die ervaren geluidsoverlast van opstijgende vliegtuigen doen afnemen. Het grondgeluid wordt hierdoor met 4 dB verminderd. Het park ligt ten noorden van Hoofddorp. Begin dit jaar werden bij de Polderbaan extra ribbels aangelegd, welke op dit moment worden ingezaaid met gras. Naast de geluidwerende heeft het park, dat openbaar toegankelijk is, ook een recreatieve functie. De bij het ontwerp betrokken kunstenaar Paul de Kort maakte een tweetal kunstwerken: een ‘Luisterend Oor’, waar bezoekers in kunnen staan en het omgevingsgeluid versterkt kunnen horen, en een ruitvormige vijver waar bezoekers op een brug met golfmechaniek zelf ribbelpatronen in het wateroppervlak kunnen maken. Beeld: Your Captain luchtfotografie Pagina 1

Pagina 3

Voor vaktijdschriften, online maandbladen en onderwijscatalogi zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw catalogussen.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication