TOEKOMST Rijkswaterstaat: ‘Iedereen heeft dezelfde vragen. Hoe gaan we slim om met materialen, water en energie?’ BEELD: STUDIO ROOSEGAARDE Trend 5: Klimaat & verduurzaming DIT ZEGT DE TRENDWATCHER Ruud Veltenaar: ‘Het roer moet om. Steeds meer bedrijven en mensen werken doelgericht en effectief mee aan de noodzakelijke revolutie en bieden hoop op een betere en vooral meer duurzame wereld. De wereld kantelt van welvaart naar welzijn en onze focus verschuift van ego naar eco. (….) De ecologische crisis zal nog veel heviger worden dan we nu verwachten. We moeten niet langer rekenen met 2 graden temperatuurstijging wat ogenschijnlijk nog manageable is, maar met mogelijk 3 tot 4 graden.’ INNOVATIEVE TOEPASSING Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beschikt over een controlesysteem dat gemalen op afstand realtime kan aansturen. Het Beatrix-gemaal in Schermerhorn en het gemaal de Waakzaamheid in Kolhorn worden dan – rekening houdend met het waterpeil en de regenverwachting – “aangezet” zodra de energieprijs aantrekkelijk laag is. Deze flexibele aansturing van gemalen zorgt voor lagere energiekosten (circa 20 procent) en speelt in op de snelle groei van wind- en zonneenergie. Dit kan klimaatverandering en verduurzaming betekenen voor onze netwerken • Klimaatverandering heeft de eisen die we stellen aan infrastructuur aangescherpt. We hebben te maken met NGINFRAmagazine andere, extremere weersomstandigheden waar infrastructuur tegen bestand moet zijn. Bruggen moeten hittebestendig zijn, riolering kan grote hoeveelheden water verwerken en bij langere periodes van droogte moeten we wel voldoende drinkwater beschikbaar hebben. • We zijn overgestapt op duurzame energiebronnen, zoals wind-, restwarmte- en zonne-energie. Energienetwerken zijn smart grids waar energie in kan worden uitgewisseld. We kunnen energie in grotere schaal opslaan en daardoor efficiënter benutten. • We hebben andere bedrijvigheid aangetrokken rondom onze mainports. Bedrijven die onderdeel zijn van een circulaire economie. • Onze infrastructuur is waar mogelijk energieneutraal of energiepositief. Bruggen en sluizen wekken energie op, treinen rijden op zonne-energie en warmte-koudeopslag is de energiebron voor de luchthaven. • We hergebruiken materialen slim en denken niet meer lineair, maar in ketens. Onze investeringen beoordelen we over de totale levensduur, inclusief de restwaarde. Dit heeft ook geleid tot innovatieve contracten met marktpartijen. • Mensen wekken zelf energie op en hergebruiken drinkwater. De gevraagde capaciteit op onze netten verandert en de behoeften veranderen. In plaats van energie leveren we hetgeen nodig is om zelf energie op te wekken. 21 Pagina 20

Pagina 22

Scoor meer met een web winkel in uw uitgaves. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijsmagazines online.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication