TOEKOMST Havenbedrijf Rotterdam: ‘Protectionisme kan voor ons als haven negatieve gevolgen hebben. We lobbyen voor open handel binnen Europa, maar meer invloed hebben we er niet op.’ Trend 7: Maatschappelijke trends: deregulering, politieke onrust, verdichting en vergrijzing DIT ZEGGEN DE TRENDWATCHERS Trendrede 2017: ‘Overal om ons heen komt de bureaucratie roestend en ratelend tot stand. Terwijl de burger woedend roept dat de echte problemen niet aangepakt worden, wijzen de belanghebbenden vooral naar elkaar. Nederland bevindt zich in een staat van bewuste onbekwaamheid. Dat het anders moet is duidelijk. Over het hoe wordt getwijfeld en gesteggeld. Buiten het zicht van de camera’s rollen pioniers en early adopters het nieuwe uit.’ INNOVATIEVE TOEPASSING De gemeente Den Haag onderzoekt de toegevoegde waarde van dynamische 3D-modellen in het planvormingsproces. Zo is een dynamisch 3D-model van bedrijventerrein De Binckhorst ontwikkeld, waarmee het mogelijk is in een paar muisklikken helderheid te krijgen over de inpassing van een nieuw project in de omgeving en bestaande regelgeving. Dit voorkomt tijdrovende procedures en helpt de samenwerking tussen initiatiefnemers op weg, omdat ze tijdens de ontwerpfase direct de impact van hun scenario’s in beeld zien. DIT KUNNEN MAATSCHAPPELIJKE TRENDS BETEKENEN VOOR ONZE NETWERKEN • Onder de Omgevingswet wordt meer lokaal, op gemeenteniveau geregeld. Daarom zijn nieuwe samenwerkingsverbanden opgetuigd om maatwerk mogelijk te maken. Het krachtenveld is veranderd. • Bestuurlijke vernieuwing is doorgevoerd. Als infrabeheerders kunnen we flexibeler reageren en de kansen die nieuwe wetgeving biedt benutten. Procedures zijn korter. • We werken netwerkoverstijgend samen en zijn voortdurend met elkaar en andere stakeholders in gesprek. Bijvoorbeeld omdat we elkaar op bepaalde plekken letterlijk tegenkomen. • Demografische veranderingen als vergrijzing en krimp hebben lokaal invloed gehad op gebruik van infrastructuur. Ouderen verbruiken bijvoorbeeld minder water en minder gas en elektriciteit. In krimpgebieden is sprake van overcapaciteit, in stedelijke regio’s waken we ervoor dat de capaciteit niet te klein is. • De geopolitieke onrust is toegenomen in de vorm van activisme, protesten en spanningen binnen de EU. Dat heeft de onzekerheid waarmee netbeheerders te maken krijgen verder vergroot en dwingt ons tot transparantie en een voortdurende dialoog met de samenleving. Ook protectionisme is toegenomen. NGINFRAmagazine 23 Pagina 22

Pagina 24

Heeft u een jaarverslag, modernmedia of web drukwerk? Gebruik Online Touch: onderwijs catalogus digitaliseren.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication