o ROADMAP omstverkennen 2017 Korte versus lange termijn Doel inzicht krijgen in manieren om gat tussen lange en korte termijn te overbruggen n Infrapartners zijn zich bewust van het gat tussen toekomstverkenningen op de lange termijn en die op de kortere termijn. Een manier om dit gat te verkleinen is het logisch op elkaar aan proberen te laten sluiten van verschillende methoden en technieken van toekomstverkennen. Over dit thema start een promotietraject in Nijmegen waar we als Themacenter bij willen aansluiten. 2017-2019 Dilemma’s van de toekomstverkenner Doel Leren van elkaar over toekomstverkenningsdilemma’s n Het opgestelde zelfportret geeft een goed beeld op welke vlakken de infrapartners gelijk zijn. De vervolgvraag is waarop we juist verschillen. Om van elkaar te leren zullen tijdens themacenteroverleg de verschillen uitgediept worden (elke partner presenteert één keer) op de belangrijkste toekomstverkenningsdilemma’s, zoals: • Hoe de verbinding te leggen tussen toekomstverkenners en de rest van de organisatie? • Hoe de verbinding te leggen tussen de lange en de korte termijn? • Hoe de verbinding te leggen tussen bottom-up en top-down toekomstverkennen? • Hoe externe stakeholders te betrekken en tegelijkertijd eigen expertise in te zetten? Begin 2018 Impact schatten Doel De aandacht voor mogelijke disrupties versterken n Toekomstverkenningen worden vaak gemaakt op basis van de verwachte ontwikkeling van kernindicatoren. Als aanvulling hierop willen we de aandacht voor mogelijke disrupties van buitenaf te versterken. Dit doen we samen met studenten van de cursus ‘Strategic scenarios and business models’ (Bedrijfskunde, Radboud Universiteit). Deze studenten faciliteren om de beurt een workshop waarin verschillende deelnemers de mogelijke impact van toekomstige ontwikkelingen van buitenaf (de ‘contextuele omgeving’) inschatten. Thema’s voor 2018 en verder: • Studentenlab toekomstbestendige infra Samen met studenten (voor wie nieuwe technologie) werken aan meer inzicht in de impact van toekomstige ontwikkelingen te verkennen. • Levenscyclus & circulaire economie Wat is de rol van infrastructuur in een klimaatneutrale, circulaire economie? • Integrale visie en softe factoren Hoe kan de hoeveelheid aan verwachtingen en trends worden gefilterd en vertaald naar investeringen? Kunnen we een beter op elkaar aangesloten toekomstbeeld ontwikkelen dat kan bijdragen aan een meer integrale visie op infrastructuren in Nederland? • Robotisering Wat is de invloed van robotisering (inclusief drones), zelfsturende processen, AI en zelfservices op infrastructuur? NGINFRAmagazine 25 Pagina 24

Pagina 26

Voor gidsen, online maandbladen en rapporten zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw archief.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication