1. Vertellen wat we doen ‘NGinfra staat voor onderling kennis delen. De kennis bevindt zich echter vaak verspreid door de organisaties en die moeten we naar boven zien te halen. Als relevante “kennishebbers” niet weten dat het samenwerkingsverband bestaat, wordt er ook niet gedeeld. En andersom geldt: mensen met de kennisvraag moeten weten dat zij de mogelijkheid hebben om NGinfra te benutten. Pas als die bekendheid er is, gaat het echt leven. Het informeren over ons bestaan, zodat interne organisaties elkaar vinden en een netwerk gaan opbouwen, dat is het punt dat wat mij betreft het hoogst op de agenda staat. Het vertellen aan de buitenwereld wat je aan het doen bent, draagt ongelofelijk bij aan het ontstaan van involvement.’ 2. Eenheid voelen en uitdragen ‘Ik heb gemerkt dat het enthousiNGINFRAmagazine asme en de ambities bij de betrokken personen bij NGinfra groot zijn. Maar bedoelen we eigenlijk wel allemaal hetzelfde? Wat verwachten we van deze samenwerking? Die vraag wordt soms te weinig gesteld waardoor de ambities niet altijd allemaal op dezelfde manier gezien, uitgedragen of gevoeld worden. Dan loop je kans uiteen te drijven. Iets wat ik heb geleerd bij De Verkeersonderneming is dat als je als groep wilt samenwerken iedereen individueel moet beseffen dat hetgeen wat je eruit haalt, ongetwijfeld anders is dan waarmee je binnenkwam. Dat dit soms niet in je eigen denkkader past is niet erg, want daar kwam je juist voor.’ ‘Zo was er onduidelijkheid over de rol die NGinfra heeft richting politiek Den Haag. Daar is nu een knoop over doorgehakt. Als samenwerkingsverband gaan we niet naar de Kamerleden toestappen en ze oproepen meer geld te stoppen in projecten met energie, water en (spoor)wegen. We kunnen wel helpen duidelijk te maken dat het desinvesterend werkt als je bij strategische toekomstverkenningen niet nadenkt wat de consequenties zijn voor andere netwerken, en of je binnen een ontwikkeling samen kunt optrekken. We helpen bij het uitdragen en ontwikkelen van de kennis, feiten en beelden die partners zelf kunnen gebruiken voor een politieke lobby.’ 3. Rustig slapen over iets goeds, maar dat wél beseffen ‘Aan de ene kant zijn we als samenleving heel blij met wat we allemaal los kunnen laten door infrastructuur. Dat we ’s ochtends het licht aan kunnen doen, de wasmachine kunnen laten draaien, de treinen rijden en we internet op onze telefoons hebben. En ook 27 Pagina 26

Pagina 28

Voor clubbladen, online relatiemagazines en whitepapers zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw vaktijdschriften.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication