LUNCHBOX Toekomstverkenningen: cruciaal voor “license to innovate” De toekomst is weerbarstig. Keer op keer laten we ons verrassen. Recent bijvoorbeeld bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de Brexit en bij verschillende terroristische aanslagen, maar ook op heel andere vlakken: wie had bijvoorbeeld aan zien komen dat mensen over het spoor zouden gaan lopen, op jacht naar digitale wezentjes die ze met hun telefoon proberen te vangen? dat Schiphol een leading hub is en Rotterdam de mainport van Europa. Daar staan we eigenlijk nooit bij stil, maar dat is geweldig. Het zou mooi zijn als men zich er wél bewust van is dat dit niet vanzelf gaat, al zit daar natuurlijk wel een contradictie in. We beschikken in Nederland over een infrastructuur die behoort tot de top van de wereld. Het is heel gek dat er vrijwel altijd wordt geklaagd dat de treinen niet op tijd rijden, terwijl deze het met 91 procent betrouwbaarheid beter doen dan de landelijke norm (90 procent) die we hebben afgesproken. Dat ligt ook bij onszelf. We hebben allemaal een publieke opdracht, daar mag je wat over vertellen.’ 4. Internationaal scoren en vermarkten ‘Het is uniek dat we hier in Nederland een samenwerking hebben met zes netbeheerders. Daar kunnen we internationaal op scoren, op gezien worden en business uit halen. Ik wil dus graag die grens over. Daarbij, als een ander over je roept dat je het zo goed doet, gaan mensen het sneller beseffen. Het helpt dus de bewustwording te vergroten. En in het buitenland kijken doe je natuurlijk in de eerste plaats ook om de eigen prestaties te benchmarken en vergelijken.’ De taak die Van der Bend voor zichzelf weggelegd ziet, omschrijft hij met de woorden verbinden, uitdragen, dwarskijken, reframen, analyseren, prikkelen en weer opnieuw verbinden. ‘Die kernwoorden vatten samen wat ik als mijn rol zie binnen NGinfra. Ik vind het leuk om out of the box te denken en rare vragen te stellen. Zonder daarbij de boel uiteen te drijven. Dat is wat ze van mij kunnen verwachten.’ Maar als de toekomst zo weerbarstig is, waarom doen we dan aan toekomst verkennen? Misschien wel omdát het zo moeilijk is. Als je niet stilstaat bij toekomstige ontwikkelingen weet je zeker dat je ze mist, en als je het wél probeert dan maak je in ieder geval een iets grotere kans om goed op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Bijvoorbeeld door bij de beslissingen die je nu al maakt rekening te houden met mogelijke toekomsten. Of door nu al na te denken over wat voor beslissingen je in de toekomst zou kunnen maken zodat je dan, als een ontwikkeling zich eenmaal voordoet, in mindere mate voor verrassingen komt te staan. Infrabeheerders doen vaak investeringen met een zeer lange tijdshorizon en dat maakt het belang van vooruitkijken extra groot. Maar er is ook nog een heel ander doel van toekomst verkennen wat ik hieronder graag wil onderstrepen. Toekomstverkenningen leiden niet alleen tot slimmere beslissingen maar zijn, juist voor infrabeheerders, van cruciaal belang voor hun license to innovate. Gesteund • Infrabeheerders zijn ten opzichte van elkaar zeer verschillend, maar er zijn ook overeenkomsten. Zo hebben ze allemaal in meer of mindere mate een geografisch monopolie. Natuurlijk is er ook sprake van concurrentie, tussen de HSL en Schiphol, of tussen de Rotterdamse haven en een 3D-printer, maar als je eenmaal hebt besloten dat je graag kraanwater wilt 28 ‘Infrabeheerders hebben door hun geografische monopolie te maken met kwetsbare gebruikers.’ NGINFRAmagazine Pagina 27

Pagina 29

Voor sportbladen, online artikelen en folders zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw catalogussen.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication