Een kritische reflectie 360 GRADEN Goede toekomstverkenningen, maar lastig door te vertalen in strategie Hoe is het gesteld met het niveau van toekomst verkennen bij Nederlandse infrabeheerders? En zitten ze wel op het juiste spoor? We stelden deze en andere vragen aan Jan Nekkers, oprichter-directeur van Futurconsult en Daniëlle Snellen, onderzoeker bij het PBL. H oe beoordeelt u het niveau van toekomst verkennen? Jan Nekkers: ‘Nederland is een bijzonder land als het om toekomstverkenningen gaat. We hebben een uitgebreide plan-infrastructuur met het CPB, PBL, SCP en de WRR. Het zijn allemaal organisaties die de opdracht hebben gekregen toekomstgericht te denken. Grote infrabeheerders zijn strategische denkers en ze moeten wel, want grote infrastructuren zijn bij uitstek pad-afhankelijk. Beslissingen die eenmaal zijn genomen, zijn in de daaropvolgende decennia nagenoeg onomkeerbaar. De gedane investering heeft daarbovenop grote gevolgen voor andere ontwikkelingen. Denk aan Amsterdam Centraal. Dat werd in het IJ aangelegd, terwijl er ook plannen waren om het station aan de zuidkant van de stad te situeren. Door station en spoor is de stad afgesneden van het water. Amsterdam zou er heel anders hebben uitgezien als het centraal station in zuid was gesitueerd.’ Onderzoeker Daniëlle Snellen van het PBL verdiepte zich voor NGinfra in een aantal toekomstverkenningen, waaronder een paragraaf over de toekomst in het jaarverslag van Schiphol, de toekomstverkenning van het Rotterdamse Havenbedrijf, de Trendanalyse van Rijkswaterstaat en de mobiliteitsverkenning Overstappen naar 2040. ‘De toekomstverkenning van 38 DOOR JAN JAGER Schiphol is de minst uitgebreide. Het is als paragraaf meegenomen in het jaarverslag. Het wordt daardoor niet echt duidelijk wat voor methodiek er is gebruikt. Er wordt een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen geschetst waarin is aangegeven hoe een en ander ingrijpt op de markt. Scenario’s ontbreken.’ ‘Qua methodiek werkt het Havenbedrijf met vier verschillende scenario’s. Met die analyse in gedachten hebben ze twee extreme toekomstbeelden gemaakt. Aan de hand van deze twee toekomstbeelden wordt geschetst wat er nu zou moeten gebeuren, mochten deze scenario’s uitkomen. Backcasting heet dat. Uit dit proces van forecasting en backcasting volgt vervolgens een strategie. Dat doen ze eigenlijk heel goed.’ ‘Aan de hand van een workshop onder leiding van experts en op basis van literatuur en eerdere eigen analyses, is Rijkswaterstaat (RWS) tot een negental trends gekomen, in een vervolgstudie is de doorvertaling gemaakt naar de vraag wat dit voor RWS betekent en dat hebben ze vrij netjes doorgeëxerceerd, zowel op het niveau van het management als ook voor de inhoud van het werk. Het lastige is dat RWS in beginsel geen beleid maakt en puur als uitvoerder optreedt, maar ze adviseren wel. En wat ik goed vind in de trendanalyse is bij elke trend de doorvertaling in beleid bespreken: waar moeten we mee doorgaan, waarmee niet.’ Snellen: ‘Toekomstbeeld OV is eveneens een uitgeNGINFRAmagazine Pagina 37

Pagina 39

Interactieve digi vakblad, deze relatiemagazine of krant is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar digitaal converteren van internet onderwijsmagazines.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication