360 GRADEN De 360 gradenfeedback is een veelgebruikt instrument op het gebied van beoordeling en ontwikkeling van medewerkers. Bij dit instrument geeft een aantal personen met een verschillend perspectief feedback op het gedrag en functioneren van één persoon. Doel is om een zo breed mogelijk beeld te schetsen. In de vaste rubriek ‘360-gradeninfra’ reflecteren we niet op een persoon, maar kritisch op de Nederlandse infra. Steeds met andere spelers, maar altijd over de stand van de Nederlandse infrastructuur en altijd sectoroverstijgend. Jan Nekkers breide analyse, die eerst aan de hand van workshops is opgezet. Daarbij is gebruikgemaakt van regionale bevolkingsprognoses en -scenario’s van het CPB en PBL. Ook zijn er regionale analyses gedaan en is het verschil stad-regio uitgelicht. Scenario’s zijn uitgezet op een vrij klassiek assenkruis, dat twee dominante vragen vertegenwoordigt: gaat mobiliteit zich meer richting individuele oplossingen bewegen, of gaan we meer naar collectieve oplossingen? En hoe snel gaan technologische ontwikkelingen? Als je het hele document bekijkt lijkt het vrijblijvend, maar er zit een goede doorexercitie achter met ‘ideaaltypen’. Stel: je gaat volledig inzetten op verbindingen tussen steden, dan krijg je een ander beeld dan dat je je gaat richten op verbindingen ín de steden.’ Jan Nekkers is gecharmeerd van de Early Warning Systems-aanpak van RWS. ‘Een groep mensen van het Early Warningsteam kijkt wat de ‘zwakke signalen’ zijn die wijzen op een mogelijke fundamentele verandering. Twee keer per jaar mag de groep daarop reflecteren met het bestuur en een aantal hoofdonderwerpen aandragen die volgens hen een mogelijke voorbode zijn op een grote verandering. Vijf jaar geleden heeft de groep gewezen op de opkomst van de fiets. Toen nog zag het bestuur daar nog geen been in. Drie jaar later zijn ze nog eens gaan kijken NGINFRAmagazine naar de ontwikkelingen van de fiets en zie wat er gebeurd is: daar kwam een motor in, intelligentie, en RWS heeft inmiddels een convenant gesloten met de Fietsersbond. Er komen fietssnelwegen tussen belangrijke knooppunten. Het Wittefietsenplan van Rob Stolk in Amsterdam in de jaren zeventig was achteraf gezien ook zo’n ‘early warning’, maar de tijd en de technologie waren er nog niet rijp voor. Je ziet het nu overal in de grote wereldsteden: deelfietsen, die je met een code op je smartphone uit een docking station kunt halen.’ Jan Nekkers is oprichter en directeur van Future Consult. Daarvoor was hij werkzaam als onderzoeker en beleidsadviseur, waarbij hij zich voornamelijk bezighield met scenarioplanning. Nekkers is auteur van de boeken ‘Wijzer In De Toekomst’, ‘Organizing Business for War’ en ‘Regerenderwijs’. Leiden de toekomstverkenningen tot een juist beeld op mogelijke ontwikkelingen? Snellen: ‘Schiphol biedt een vrij beknopt maar op zich wel goed overzicht van wat ons te gebeuren staat ten aanzien van de ruimtelijke omgeving en zaken rondom klimaatverandering. Er wordt gerefereerd aan alle relevante CPB-analyses en internationale ontwikkelingen die cruciaal zijn voor de luchthaven. Wat opvalt is dat Schiphol niet ingaat op veranderende consumptiepatronen.’ (zie verder onder). ‘Havenbedrijf Rotterdam presenteert een echte visie met ramingen en toekomstbeelden en vervolgens zetten ze ook echt de stap naar visie, koers en een agenda. Ik denk dat het een vrij compleet beeld geeft van wat er kan gebeuren. Verder verwijst het Havenbedrijf 39 Pagina 38

Pagina 40

Voor gidsen, online cursussen en studiegidsen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw presentaties.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication