Danielle Snellen naar macro-economische visies van de Europese Commissie en het CPB. Een belangrijke ontwikkeling waar ze naar verwijzen is de verschuiving van het zwaartepunt van de wereldeconomie, de grondstoffenschaarste en de impact van geopolitiek. Dat doen ze goed!’ De Trendanalyse van RWS is een vrij brede verkenning met verschillende thema’s. RWS neemt in tegenstelling tot Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam het gedrag van mensen wel mee. Dat is natuurlijk voor de hand liggend, omdat er zich nu eenmaal veel mensen over de infrastructuren van RWS bewegen.’ Worden er bepaalde ontwikkelingen gemist? Snellen: ‘Wat opvalt is dat Schiphol niet ingaat op veranderende consumptiepatronen. Dat geldt eveneens voor het Havenbedrijf. In hoeverre moet het vliegen meebewegen met de wijze waarop mensen willen vliegen? Is er een scenario denkbaar waarin mensen enkel nog duurzaam willen vliegen? Ik weet niet of dit over het hoofd is gezien, of dat Schiphol het geen relevante vraag vindt omdat ze vanwege de milieucontouren toch amper aan de vraag naar vliegbewegingen kunnen voldoen en die vraag alleen maar lijkt toe te nemen. Het Havenbedrijf besteedt wel aandacht aan ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en schaalvergroting in transport, maar dat ook veranderende consumptiepatronen kunnen doorwerken in goederenstromen, zie ik niet terug. Vinden ze het niet relevant? Mogelijk.’ ‘In de trendanalyse van RWS is maar beperkte aandacht besteed aan de trend van autonoom rijden, in elk geval minder dan in ander studies. Maar het trendrapport dateert ook 40 Danielle Snellen is senior wetenschappelijk onderzoeker mobiliteit en verstedelijking bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Snellen verrichte promotieonderzoek naar de relatie tussen de ruimtelijke structuur van stadswijken en het activiteiten- en verplaatsingspatroon van bewoners. van 2013, daarna is de ontwikkeling snel gegaan.’ Nekkers: ‘Ik vind de discussie over autonoom rijden nogal zwalkend tussen groot optimisme en groot pessimisme. Enkele jaren geleden waren de deskundigen zeer pessimistisch over de ontwikkeling van de techniek. Het gaat nog tot minstens 2050 duren tot er autonome voertuigen in Nederland rijden. Zo hebben het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving vorig jaar de Welvaart en Leefomgeving-scenario’s gepresenteerd waarin bewust gekozen is voor “rustige” scenario’s. In deze scenario’s wordt de komst van de autonome auto tot ver in 2030 geprojecteerd. Deze WLO-scenario’s zijn leidend voor de grote infrastructurele beslissingen van de Rijksoverheid. Inmiddels heeft Tesla een semi-zelfrijdende auto op de markt bracht en zitten we in een reagerende positie. Gelukkig heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van I&M een scenariostudie verricht naar de komst van de zelfsturende auto. Het ging daarbij om twee hoofdvragen: 1) Hoe ontwikkelt de techniek zich ten aanzien van autonoom rijden en 2) blijven die auto’s eigen bezit of gaan ze gedeeld worden? Die scenario’s laten zien hoe verreikend de implicaties van de zelfsturende auto zijn voor de infrastructuur. Ook de gemeente Amsterdam heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van de zelfsturende auto voor het hoofdstedelijk wegennet. Die studie laat zien dat bijvoorbeeld het openbaar vervoer in Amsterdam een heel ander karakter krijgt. ‘Ik denk dat de Rotterdamse Havenbedrijf bij zijn toekomstverkenning een aantal zaken in het grotere plaatje heeft gemist. De klimaatverandering kan ertoe leiden dat de route NGINFRAmagazine Pagina 39

Pagina 41

Scoor meer met een online shop in uw artikelen. Velen gingen u voor en publiceerden PDF-en online.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication