naar Oost-Azië verschuift naar de Noordelijke IJszee, waardoor Rotterdam haar strategische positie kan verliezen aan Hamburg. De ander bedreiging komt uit China, dat vol inzet op het herstel van de oude zijderoute over land en maximaal investeert in de route over de Indische Oceaan via de Rode Zee naar Europa. Dat kan Piraeus in de kaart spelen, weer ten koste van Rotterdam.’ Nekkers sluit af met de energieproducenten. ‘Elke verkeerde beslissing kan infrabeheerders miljarden kosten. In dat opzicht vraag ik me letterlijk af of grote energieleveranciers als Electrabel en Nuon voldoende hebben beseft dat we in een energietransitie zitten, getuige de recente investeringen in kolencentrales. Gelukkig heeft Alliander vier jaar geleden een scenariostudie verricht waarin de vraag centraal stond hoe we onze huizen verwarmen als het aardgas op is. We dachten destijds dat die situatie nog wel enkele decennia zou duren, maar inmiddels is die tijd door de gasaardbevingen in Groningen snel dichtbij gekomen.’ ‘De toekomst wordt wel verkend, maar nog onvoldoende vertaald in strategie’ moet worden, is van een niveau van concreetheid dat pas later komt.’ Nekkers: ‘Bij RWS richt de aandacht zich vooral op de vraag wat te doen in de overgangsperiode van klassiek rijden naar autonoom rijden, waarin de kosten voor de onderliggende infrastructuur hoger zijn omdat je twee systemen moet faciliteren. Je kunt de borden niet weghalen zolang er nog conventionele auto’s rijden. Het leidt tot dilemma’s. Moeten we verder investeren in het vergroten van de wegcapaciteit, door de asfaltmolen te laten draaien? Hier vind ik dat RWS zijn toekomstverkenningen nog onvoldoende in keuzes doorvertaalt, ofschoon natuurlijk het Rijk de beslissingen neemt, bijvoorbeeld rondom de wegverbreding van de A1. RWS had naar mijn bescheiden mening beter in de ontwikkeling van intelligente wegen kunnen investeren. Kortom: de toekomst wordt wel verkend, maar nog onvoldoende vertaald in strategie. Ook bij de verkiezingen zag je dat. Het ging om twee dingen: meer asfalt of rekeningrijden. Geen enkele partij heeft de zelfsturende auto ook maar genoemd.’ Is men in staat toekomstverkenningen door te vertalen in strategie? Snellen: ‘De ‘ideaaltypen’ uit het Toekomstbeeld OV zijn vrij con¬sciën¬tieus doorgerekend. Er is ook een kosten-batenberekening geweest, maar ik vind het goed dat ze die niet breed uitmeten. Getallen zijn an sich niet zo interessant in toekomstverkenningen. De onzekerheden zijn zo groot. Het gaat om trends, waar moeten we op inzetten. Welke spoorlijn verdubbeld NGINFRAmagazine 41 • Pagina 40

Pagina 42

Interactieve e-brochure, deze club blad of brochure is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online plaatsen van internet PDF-en.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication