SAMENWERKING Bottom-upvisie op het openbaar vervoer Je eigen vertrekpunt opzij ‘Overstappen naar 2040: flexibel en slim OV’ heet de gezamenlijke toekomstvisie van provincies, metropoolregio’s, NS, FMN en ProRail op het openbaar vervoer. Een groep vakgenoten in dezelfde sector, maar met verschillende belangen en petten. De een voor de regio, de ander voor Nederland. Hoe kwamen ze bottom-up tot de acht gedragen “vertrekpunten”? DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM BEELD UNSTUDIO I n 2040 verplaatsen we ons anders dan vandaag. Met andere vervoersmiddelen en nieuwe netwerken. Hoe dat eruit gaat zien, weten we niet precies, maar ons bestaande openbaar vervoerssysteem en de verschillende bedrijven die daarvoor verantwoordelijk zijn, zullen zich er nu al op moeten voorbereiden. De verwachting is dat de stijgende lijn in het aantal openbaarvervoerbewegingen doorzet en er in 2040 nog meer met het openbaar vervoer gereisd zal worden. Van deur tot deur, zeker in de stedelijke regio’s. Dat vraagt om een gezamenlijk aanpak binnen het ov. Een eigen pet Om bovenstaande reden werd de werkgroep Toekomstbeeld Openbaar Vervoer opgericht, waarbinnen provin44 cies, metropoolregio’s, NS, FMN en ProRail samenwerkten aan één toekomstvisie. Immers, wie wil samenwerken aan één toekomstbestendig ov-systeem, moet ook consensus bereiken over hoe dat systeem er dan uit zou moeten zien. En dat is gelukt. In december 2016 zetten verschillende partijen de handtekening onder de visie ‘Overstappen naar 2040: flexibel en slim OV’, inclusief staatssecretaris Dijksma. Zo eenvoudig als het hier nu staat, was het echter niet. Erik-Jan Koning, adviseur bij ProRail en lid van het programmateam: ‘Je zit toch aan tafel met allemaal partijen met een verantwoordelijkheid en belang in het ov. Dat moet je deels loslaten tijdens zo’n proces van gezamenlijke visievorming.’ ‘Er was tot eind vorig jaar geen gezamenlijke visie op het ov. Voor het spoor lag er de Lange Termijn Spooragenda, maar in de regio’s worden ook eigen mobiliteitsvisies ontwikkeld. In de praktijk betekent dat, dat je toch allemaal met je eigen stukje bezig bent. Je staat voor vervoer in jouw regio of in jouw stad. Bij ProRail is het Programma Hoogfrequent Spoor nu volop in uitvoering. De vraag die we ons toen hebben gesteld is: wat gaan we daarna doen? Wat wordt de volgende stap in het toekomstbestendig maken van het ov? Mede door de Moreelse tafel van Railforum en de Lange Termijn Spooragenda was er al goed contact tussen de belangrijkste spelers in het ov over de langetermijnontwikkeling van het ov. Hieruit is het Programma OV toekomstbeeld ontstaan.’ NGINFRAmagazine Pagina 43

Pagina 45

Scoor meer met een online winkel in uw tijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden reisgidsen online.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication