SAMENWERKING Vier toekomstscenario’s Club van Rome 2.0 - Economie stagneert en technologieontwikkeling ook - Collectieve waarden worden belangrijk en beschikbare welvaart wordt eerlijk verdeeld - Energietransitie gaat traag, daarom inzet op transportpreventie en compacte steden - Overheid stuurt op modal split naar schoon vervoer en s tevig prijsbeleid voor auto’s Verantwoorde voorspoed - Snelle technologische ontwikkeling en een bloeiende 24/7 economie - Robotisering, 3D-printing en dus meer footloose-economie - Collectieve waarden worden belangrijk, dus veel deel- en circulaire economie - Volledig duurzame en bijna gratis energie - Groene open ruimte is belangrijk, dus daarom inzet op verstedelijking Divided society - Trage technologische ontwikkeling - Geen transitie naar duurzame energie - Klimaatverandering gaat snel en klimaatrampen drukken de economische groei terug - Scherpe tweedeling tussen rijk en arm, ruimtelijke segregatie en verpaupering van wijken en dorpen. Meer criminaliteit Land of the free - Snelle technologische ontwikkeling en de economie bloeit door ondernemerschap - Eigen bezit is drive voor mensen - Energietransitie gaat snel, opwekking en opslag doen we zelf - Iedereen profiteert van groei; upward mobility creëert kansen - Hotspots in de steden worden bewoond door de allerrijksten, middeninkomens wonen aan de randen en in suburbaan gebied dat langzaam dichtslibt. Minder vermogenden wonen in de verouderde groeikernen Dit betekenen de scenario’s voor het OV Club van Rome 2.0 In steden inzetten op een mix van ov en fiets; tussen steden treinlijnen met hoge capaciteit zonder personeel (dus betaalbaar) en in buitengebied collectief vraagafhankelijk vervoer met (deel)taxi’s en mobiliteitsbudget voor minst vermogenden. Verantwoorde voorspoed Mobiliteit is schoon en zelfsturend. Vanwege leefkwaliteit geen privéauto’s in de stad, maar zelfsturende deelauto’s, busjes, en trams die kunnen invoegen op hoofdrailnet. Zelfsturende treinen verbinden de grote steden, daarbuiten bieden mobility providers vele (collectieve) vraaggestuurde diensten aan. Overheid biedt mobiliteitsbudget aan voor mindervermogenden Divided society Zelfsturende auto’s rijden alleen op aangewezen hoogontwikkelde infrastructuur. Rijken maken gebruik van luxe en premium ov-services, veelal rail. Voor armeren is er sober en doelmatig ov: busvervoer met langere reistijden. Overheidssturing is beperkt en vooral gericht op rijkeren Land of the free Gezinnen hebben eigen zelfsturende auto’s die te vaak leeg rondrijden. Vanwege congestie zijn treinen met hoge capaciteit nodig, andere mobiliteitsproviders bieden individueel vervoer voor de “eerste en laatste” mijl. In grotere steden is een basisnetwerk van zelfsturende bussen en trams, in kleinstedelijk en suburbaan gebied rijden kleine bussen kriskras rond en in ruraal gebied hebben minst vermogenden een budget voor individueel vervoer. 46 NGINFRAmagazine Pagina 45

Pagina 47

Scoor meer met een web winkel in uw magazines. Velen gingen u voor en publiceerden reclamefolders online.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication