HOOFDREDACTIONEEL Van ons allen, met ons allen Infrastructuur voorziet in een groot maatschappelijk belang. Tegelijkertijd legt het een langdurige claim op ruimte, die veel belangen raakt. Zo is op dit moment de (ontwerp) Structuurvisie Ondergrond (Strong) zeer actueel, waarin nationale belangen in de ondergrond worden vastgelegd. Denk hierbij aan mijnbouwactiviteiten zoals olie- en gaswinning, gebruik van aardwarmte en opslag in de ondergrond (hernieuwbare energie) en de winning van drinkwater. De ondergrond wordt daarnaast meer en meer gebruikt voor vervoer en kabels en leidingen. Het is noodzakelijk, maar zeer complex om een toekomstbestendige balans te vinden tussen deze verschillende belangen in de ondergrond. Als voorbeeld de ondergrondse opslag van kernafval. Dit raakt onze generatie, toekomstige generaties en kan grote gevolgen hebben op het gebied van veiligheid, kwaliteit en kosten. Toekomst begint vandaag Vanwege de lange termijn en de hoge kosten van infrastructuur, is toekomst verkennen van groot belang. Er is een spanningsveld tussen de lange periode waarin infrastructuur (technisch, economisch) moet worden afgeschreven en de korte 6 tijdshorizon van allerlei ontwikkelingen zoals veranderingen in politiek, publieke opinie en technologie. Het toekomstbestendig maken van infrastructuren is een uitdaging voor de infrabeheerders, met name het vergroten van de responsiviteit [pagina 26]. Van oudsher zijn infrabeheerders sterk gericht op stabiliteit en robuustheid. Aan de andere kant vraagt toekomstbestendigheid om het actief en tijdig inspelen op ontwikkelingen, wat juist vraagt om flexibiliteit en lenigheid van de infrastructuur en de beherende organisatie [pagina 34]. En in dit spanningsveld van stabiliteit en verandering dient te allen tijde de gebruiker centraal te staan [pagina 32]. Spiegel voor Als Themacenter Toekomst Verkennen hebben we ons afgelopen jaar beziggehouden met het opstellen van een zelfportret. Op welke manier doen de verschillende infrapartners aan toekomst verkennen en wat zijn hierin overeenkomsten en verschillen [pagina 12]? Voortbordurend op de opgedane inzichten hebben we voor komend jaar twee speerpunten waar we ons op willen richten. We willen onderzoeken welke ontwikkelingen de verschillende infrabeheerders op dit moment op de radar hebben staan en welke strategieën er klaarliggen om responsief op die ontwikkelingen in te spelen [pagina 18]. Daarnaast is er een specifieke ontwikkeling waar we meer kennis over willen ontwikkelen en delen, namelijk CO2-neutraliteit. Als themacenter willen we gezamenlijk toekomstbeelden verkennen en schetsen ten aanzien van de rol die infrabeheerders kunnen spelen in het pad naar een klimaatneutrale wereld, op zo’n manier als dat ook voor openbaar vervoer is gedaan [pagina 44]. Deze thema’s stellen we centraal omdat, net als bij kernafval, de impact enorm is en het zowel onze als toekomstige generaties aangaat. Namens Themacenter Toekomst Verkennen, Rian Kloosterman en Vincent de Gooyert Trekkers Themacenter NGINFRAmagazine Pagina 5

Pagina 7

Interactieve digitale webshop, deze reclamefolder of verenigingsblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online uitgeven van online onderwijscatalogi.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication