KORT 1.00.00.000 euro per jaar extra voor het oplossen van mobiliteitsknelpunten 3 Duurzame energieopwekking in beheergebieden Netbeheerders Rijkswaterstaat en ProRail stellen delen van hun beheergebied beschikbaar om duurzame energie op te wekken. Daarmee kunnen zij op den duur ruim in hun eigen energieverbruik voorzien en worden daarmee energieneutraal. Op initiatief van Alliander en Rijkswaterstaat wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Ook Stedin en Enexis zijn aangehaakt . 3 Rijkswaterstaat gaat samen met ProRail en diverse netbeheerders (Liander, Stedin en Enexis) onder de naam PetaPlan verkennen wat de verdere mogelijkheden zijn om gronden, onderstations en wateroppervlaktes beschikbaar te stellen voor het opwekken van duurzame energie. Daarbij gaat het in toenemende mate over het plaatsen van zonnepanelen in onder andere stations, stallingen, bermen, knooppunten, geluidschermen, baggerdepots en het IJsselmeergebied. Door op te trekken met deze netbeheerders kunnen besparingen gerealiseerd worden in netwerkkosten door netwerkoptimalisaties. Ook worden onnodige netwerkinvesteringen vermeden omdat slimmer gebruik wordt gemaakt van de huidige netwerken. ‘Smart design’ (meerdere technieken op één aansluiting) en smart grids (lokale optimalisatie) zijn volgens Rijkswaterstaat en ProRail principes die daaraan bijdragen. Analyse In de komende periode wordt een nadere analyse gemaakt van de mogelijkheden op het (beheer)gebied van Rijkswaterstaat en ProRail. Eind 2017 wordt deze analyse afgerond. Op dit moment zijn al drie pilots opgestart: drijvende zonnepanelen in baggerdepot de Slufter in Rotterdam (zie foto), verkeersknooppunt Deil en de Houtribdijk. De samenwerking is onderdeel van de coalitie Groene Netten van nationale infrabeheerders waaronder Rijkswaterstaat, ProRail, Liander, Enexis en Stedin. 10 mei 2017 Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren De Rijtuigenloods, Amersfoort www.crow.nl NGINFRAmagazine 21 juni 2017 Dag van de Rail Media Plaza, Utrecht www.bouw-instituut.nl 18 mei 2017 Nationaal Windenergie Event Postillion Utrecht-Bunnik, Bunnik www.euroforum.nl 20-22 sept 2017 18th EPA Congress De Doelen, Rotterdam www.mesago.de 9 Agenda Pagina 8

Pagina 10

Scoor meer met een web winkel in uw weekbladen. Velen gingen u voor en publiceerden clubbladen online.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication