KORT 4 Subsidiepot elektrisch rijden op kantelpunt Minister Kamp wil vanaf 2020 af van de overheidssteun om het aantal elektrische auto’s te laten groeien. Dat blijkt uit een brief die de minister van Economische Zaken naar de Kamer heeft gestuurd. Kamp: ‘Een groter aandeel duurzame voertuigen in de totale Europese autoproductie en een nog betere laadinfrastructuur bieden op langere termijn het beste groeiperspectief.’ Het Formule E-team (FET), een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden, heeft een actieplan opgesteld met het verzoek aan het kabinet om het invoeren van een aanschafsubsidie en oplaadtegoed voor tweedehands voertuigen te onderzoeken. Uit onderzoeken van het Planbureau voor de Leefomgeving, CE Delft en Decisio blijkt echter dat de voorgestelde regelingen in meerderheid consumenten bereiken die ook zonder deze voorgestelde regelingen een elektrische auto zouden aanschaffen. Vergelijkbare regelingen in Duitsland en België leveren tot nu toe tegenstrijdige resultaten op. De voorgestelde maatregelen zorgen naar alle waarschijnlijkheid voor slechts enkele honderden tot 3.000 extra elektrische voertuigen per jaar. Om toekomstige groei te realiseren, is het volgens het kabinet van belang dat er vooral voldoende oplaadinfrastructuur aanwezig is en dat via zogenoemd Europees bronbeleid autoproducenten verplicht worden een groter aandeel hybride en elektrische auto’s op de markt te brengen. 5 Rotterdam proeflab voor mobiliteit Tien geselecteerde bedrijven krijgen een halfjaar de ruimte om hun mobiliteitsinnovaties in een echte omgeving te testen. Ze worden ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, samen met Schiphol, NS, KPN en InnovationQuarter. 40 startups hebben zich gemeld op de website Rotterdammobilitylab.nl om in aanmerking te komen. Daarvan krijgen er nu tien in Rotterdam de gelegenheid om hun proof of concept te bewijzen. Daarbij kunnen onder meer ook investeerders zich aansluiten. Op 1 mei 2017 is de zogenoemde Investor Pitch gepland. Naast de stad Rotterdam is het ook mogelijk om innovatieve ideeën te testen in omliggende regio’s zoals de Drechtsteden, Alexander en Gouda, Vlaardingen en Schiedam en Voorne-Putten. Het aanbod van oplossingen omvat zowel logistiek als openbaar vervoer. 10 5 NGINFRAmagazine Pagina 9

Pagina 11

Scoor meer met een webshop in uw uitgaven. Velen gingen u voor en publiceerden weekbladen online.

NGinfra 3 2016 Lees publicatie 311Home


You need flash player to view this online publication