KORT 6 Advies: laat aansluitplicht gas los Er moet een Nationale Klimaatwet komen en een Klimaatautoriteit. Daarvoor pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De verplichting nieuwbouwwoning op gas aan te sluiten moet volgens de raad verdwijnen. Dat meldt Cobouw op basis van het WRR-rapport Klimaatbeleid voor de lange termijn. 6 De wet moet de klimaatambitie voor de lange termijn vastleggen. De Klimaatautoriteit is nodig voor de regie en coördinatie van het klimaatbeleid. ‘In het huidige klimaatbeleid domineert een kortetermijnperspectief [...] De nadruk ligt sterk op quick wins en er zijn onvoldoende impulsen voor structurele maatregelen’, aldus de raad. Experimenteren met smart grids Gemeenten en provincies kunnen volgens het adviesorgaan een belangrijke rol spelen in het bieden van experimenteerruimte voor vernieuwing. Te denken valt aan de ontwikkeling van energiezuinige bouwconcepten, de aanleg van smart grids, nieuwe verdienmodellen, en het stimuleren van schoner vervoer. Nieuwbouwwoningen zouden volgens de WRR niet verplicht op aardgas aangesloten moeten worden, als er lokaal geschikte alternatieven zijn, zoals biogas, geothermie en restwarmte. Rijk moet met visie op aardgas komen ‘Om die variëteit van warmtebronnen en infrastructuren in de toekomstige warmtevoorziening te accommoderen, lijkt een wettelijk aansluitrecht op warmte een toekomstbestendiger alternatief dan het ontwikkelen van infrastructuurspecifieke regels volgens de huidige systematiek.’ Met het aansluitrecht op warmte kan de huidige aansluitplicht op het aardgasnet komen te vervallen, stelt de WRR. Zo ontstaat er ‘ruimte voor kostenefficiënte individuele oplossingen in plaats van een klassieke netwerkaansluiting. Decentraal kunnen zo alternatieven voor aardgas ontstaan, terwijl op rijksniveau een visie zal moeten worden ontwikkeld op de toekomst van de aardgasinfrastructuur’. 5,9 miljard euro voor beheer, onderhoud en nieuwe infrastructuur, blijkt uit de miljoenennota 2017 NGINFRAmagazine 11 Pagina 10

Pagina 12

Scoor meer met een online shop in uw kranten. Velen gingen u voor en publiceerden verenigingsbladen online.

NGinfra 3 2016 Lees publicatie 311Home


You need flash player to view this online publication