DE OVERDRACHT De ambities van NGinfra’s nieuwe voorzitter Lieve Declercq Meer aandacht voor de waarde van infrastructuur Een integrale visie op infrastructuur ontwikkelen waarmee de waarde van de infrastructuur hoger op de prioriteitenladder komt van onze beleidsmakers. Dat is de missie van NGinfra’s nieuwe voorzitter Lieve Declercq. Want het gebrek aan een integraal afwegingskader is ‘verlammend voor de besluitvorming’ in de infrasector. DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM S inds juli heeft NGinfra een nieuwe voorzitter van bestuur. Lieve Declercq, sinds 2012 CEO van drinkwaterbedrijf Vitens, neemt het stokje over van Bert Klerk. Uitverkozen door haar medebestuursleden, maar, zo voegt ze daaraan toe: ‘Ik vind het ook heel leuk hoor om te doen.’ Tijd voor een kennismaking, een terugblik en een gesprek over nieuwe ambities. Er is de afgelopen jaren veel veranderd binnen NGinfra. Van een internationaal georiënteerd NGINFRAmagazine onderzoeksprogramma is het een kennisinstituut geworden, gesteund door leden van NGinfra zelf. Wat zijn, naast deze verandering, de belangrijkste stappen geweest die onder leiding van kwartiermaker Bert Klerk zijn gezet? ‘De belangrijkste ontwikkeling, en daar heeft Bert Klerk een heel groot aandeel in gehad, is het bij elkaar brengen van de juiste partijen geweest. Doordat we in het nieuwe NGinfra zijn verenigd, kunnen we met elkaar benoemen wat er concreet nodig is om next generation infrastructures mogelijk te maken. Daardoor zijn we in staat vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd te werk te gaan. Dat was ook noodzakelijk, met name als het gaat om de praktische hanteerbaarheid van de kennis die we ontwikkelen.’ Was het te abstract? Ja, dat kun je best stellen, hoewel ik ook veel waardering heb voor het oude NGinfra. Er zijn op wetenschappelijk niveau waardevolle inzichten ontwikkeld, 19 Pagina 18

Pagina 20

Scoor meer met een online shop in uw vaktijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden vaktijdschriften online.

NGinfra 3 2016 Lees publicatie 311Home


You need flash player to view this online publication