INFRA IN BEELD Duinlandschap of waterkering? Dit is een waterkering. Rijkswaterstaat werkt met het hoogwaterbeschermingsprogramma hard aan het versterken van de zwakke schakels in de kust. Kustwerk Katwijk laat zien dat dit zeker niet alleen een technische opgave hoeft te zijn. Een integrale aanpak maakt het mogelijk om ook op andere terreinen meerwaarde te creëren. De kust is versterkt met een dijkconstructie in de duinen. Achter de dijk is een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd waar bijna 700 auto’s kunnen parkeren. Ook de boulevard van de badplaats is uitgebreid. Het natuurlijk duinlandschap is behouden door de aanleg van een wandelnetwerk met schelpenpaden en zicht op zee. Uitgevoerd door Struyk Verwo Infra, OKRA Landschapsarchitecten & Arcadis. Pagina 1

Pagina 3

Voor archief, online onderwijscatalogussen en PDF-en zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw uitgaven.

NGinfra 3 2016 Lees publicatie 311Home


You need flash player to view this online publication