DE OVERDRACHT We communiceren vaak over waarop wij nu kunnen voortbouwen. De laatste jaren hebben we laten zien hoe waardevol nauwe samenwerking tussen wetenschap en praktijk is. De huidige vragen liggen niet zozeer meer in die wetenschappelijke basis, maar in de praktijk. In het delen van informatie met elkaar. Wat Bert goed georganiseerd heeft, zijn de themacenters waarin dat kan en ook gebeurt.’ Hoe ziet u de rol van die themacenters binnen NGinfra? ‘Dat is tweeledig. Enerzijds zijn ze er om van elkaar te leren. Dus pure uitwisseling van kennis en informatie die in de dagelijkse praktijk wordt gebruikt. Daarnaast zijn ze er om elkaar te inspireren en uit te dagen. Om na te denken over de vraag of we zaken ook anders organiseren. En dat gebeurt ook. Er zit veel vooruitgang in de uitkomsten van de themacenters.’ Er zijn nu drie themacenters actief: Data & Security, Toekomstverkennen en Beschikbaarheid. Komen daarmee de belangrijkste thema’s aan bod, of is er ruimte voor meer? ‘Dat zou kunnen, maar ik heb liever drie heel goede themacenters dan tien mindere. Dus ik denk dat we dit eerst heel stevig gaan optuigen.’ Waar ligt de grootste ambitie voor u als voorzitter? Wat moet gelukt zijn vóór u aftreedt? ‘Oeh, dat is een gevaarlijke. We hebben ons denk ik tot nog toe vooral geprofileerd als een kenniscentrum. Helemaal nu ook de NWO-call vanuit NGinfra van start is gegaan. 18 wat niet goed gaat. Onterecht, we doen het wereldwijd namelijk heel goed Een groter doel dat we – niet alleen ik – hebben, is om gezamenlijk het gesprek aan te gaan in Den Haag over de waarde van infrastructuren. Ik denk dat we op dat gebied nog meer ambitie zullen uitspreken naar elkaar.’ Waarom is dat noodzakelijk? ‘Om een integrale visie te ontwikkelen op infrastructuur en deze gezamenlijk voor het voetlicht te brengen. In Engeland hebben ze bijvoorbeeld het National Infrastructure Plan. Dat is één integraal afwegingskader op basis waarvan beslissingen worden genomen. Nederland heeft dat niet. We hebben 9 topsectoren gedefinieerd, maar daarvan is infrastructuur er geen. Terwijl alle topsectoren die infrastructuur hard nodig hebben.’ Wat moet er in die integrale visie staan? ‘Dat durf ik echt nog niet te zeggen, daar zullen we samen heel goed over moeten nadenken. Het effect zal in ieder geval moeten zijn dat zowel de infrastructuurbeheerders als Den Haag vaker een integrale afweging maken. Dus die opgave bekijken in relatie tot andere infrastructuren. Nu wordt er vanuit de Tweede Kamer verschillend op dit soort vragen gereageerd. Dat is verlammend voor de besluitvorming en voor de transitie waarin we verkeren.’ Hoe kan het dat die visie er nog niet is? ‘Ik denk enerzijds dat de waarde van de infrastructuur te weinig wordt erkend. Dat ligt ook aan de cultuur van infrabeheerders. Risicomijdend, bescheiden. We communiceren vaak over wat niet goed gaat. Onterecht, we doen het wereldwijd namelijk heel goed en we zijn als klein land ontzettend afhankelijk van infrastructuur. Het vraagstuk waar we voor staan is daarnaast een heel vernieuwend vraagstuk. We zijn terecht gekomen in een wereld die sneller gaat dan onze lang-cyclische infrastructuur reageert. We hebben daar weinig ervaring mee, en er is ook wereldwijd geen voorbeeld van hoe je daarmee omgaat. De datasets ontbreken op basis waarvan we, gegeven de onzekerheden, de meest toekomstbestendige investerings- en onderhoudsbeslissingen kunnen nemen.’ Welke informatie hebben we nodig? ‘Vooral inzicht in de gevolgen van de veranderingen waar we in zitten. Als 70 procent van de bevolking in de stad gaat wonen, wat betekent dat in termen van mobiliteit, logistiek, leefbaarheid? Maar ook: hoe meten we de staat van de infrastructuur? Hoe organiseren we onderhoud van onze assets met zo laag mogelijk maatschappelijke kosten? Door NGinfra creëren we de ruimte om daar op CEO-niveau met elkaar over na te denken. Om uit ons hokje te stappen en uit te vinden hoe we dat soort vraagstukken gezamenlijk kunnen aanvliegen.’ • NGINFRAmagazine Pagina 19

Pagina 21

Heeft u een vakblad, page gangster of digitale sportbladen? Gebruik Online Touch: lesmateriaal online op uw website plaatsen.

NGinfra 3 2016 Lees publicatie 311Home


You need flash player to view this online publication