LUNCHBOX hier en daar beperkt dat wel eens wat. Maar de andere kant van het verhaal is dat er op dit moment dankzij technologie ook meer kan dan we op dit moment doen bínnen de gestelde veiligheidsnormen. Je kunt het maximale doen binnen de grenzen die er zijn.’, aldus Blüm. Schiphol is daarom nauw betrokken bij het Nationaal Cyber Security Centrum om samen te werken en mee te denken aan die regels en normen. ‘We moeten ze voortdurend toetsen. Waar word je door regels ingeperkt? In een ideale situatie zou je geen dingen willen verbieden die technisch mogelijk zijn en de passagier helpen.’ Data overstijgen fysieke infra ‘Connecting the Netherlands’ is de missie van Schiphol. Van oudsher een fysieke opgave. ‘We moesten letterlijk de fysieke infrastructuur aanleggen om te kunnen vliegen. Idem in IT: de fysieke infrastructuur om de netwerken op elkaar aan te sluiten. Die opgave is nu meer een digitale geworden. Over de vitale infrastructuren heen ontstaat een steeds groter wordende datalaag die de capaciteit en bereikbaarheid aanzienlijk kan vergroten als we deze goed inzetten. 28 ‘Als we data op een veilige manier delen met anderen, dan wordt de waarde van de data groter’ In de uitwisseling van die data liggen nog heel veel kansen. We hebben het lang gezien als een commerciële asset, als iets dat echt van ons is. Maar als we data op een veilige manier – dus met hetzelfde beschermingsniveau – delen met anderen, dan wordt de waarde van de data groter. En dat is ook een van de speerpunten binnen het themacenter Data & Security, dat op dit moment bezig is de roadmap voor het delen van data rondom vitale infra te formuleren. Maar dat niet alleen. Blüm: ‘We onderzoeken ook welke algoritmes we van elkaar kunnen gebruiken om bijvoorbeeld patronen te ontdekken. Daarin kom je tot nieuwe inzichten en leuke kruisbestuivingen. Rijkswaterstaat en ProRail werken bijvoorbeeld aan predictive maintenance door data uit sensoren van assets te lezen. Als het stroomverbruik oploopt volgens een bepaald patroon is er een grote kans dat een defect optreedt. Dat kun je dus al vervangen vóórdat het daadwerkelijk zo ver is. Dat is bij onze rolbanden niet anders.’ Nieuwe kennis Binnen het themacenter heeft ieder lid zijn eigen inbreng. ‘Ik denk dat we als Schiphol de partner zijn die anderen kan leren hoe je als infrabeheerder stuurt op innovatie, door voorop te lopen en lef te hebben. Andersom leren we van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat veel over het optimaal benutten van je infrastructuur en over het koppelen van grote fysieke objecten aan IT-systemen door middel van SCADA. We zijn er nu aan toe ook daadwerkelijk samen de nieuwe kennis te ontwikkelen en onderzoek te starten. De samenwerking op weg naar nieuwe inzichten is nuttig en uiteindelijk hoop ik dat we met NGinfra daarin echt het verschil gaan maken.’ NGINFRAmagazine Pagina 27

Pagina 29

Interactieve e-tijdschrift, deze PDF of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar op uw website plaatsen van digi-vaktijdschriften.

NGinfra 3 2016 Lees publicatie 311Home


You need flash player to view this online publication