KORT WETENSCHAP Ga op bezoek bij branchevreemde organisaties ‘Er heerst een groot bewustzijn bij infraprofessionals dat ze hun werk niet alleen kunnen. Dat is echt heel positief, want het zijn heel grote organisaties. Ze zijn veel bezig met stakeholders waar ze regelmatig overleg mee voeren, onder andere over de toekomst en langetermijnplannen. Maar het blijft wel vaak bij de bekende stakeholders. Nu kun je natuurlijk ook niet met de hele wereld gaan praten, maar juist door ook bij branchevreemde organisaties te kijken, krijg je meer oog voor ontwikkelingen die op het eerste gezicht niets met je werk te maken lijken te hebben. De disrupties. Kortom, kijk eens wat verder dan alleen infra.’ Wees kritisch op de variabelen waarmee je meet ‘Netbeheerders gebruiken verschillende variabelen die ze meten en gebruiken om op te sturen. Bij Schiphol is een daarvan bijvoorbeeld economische groei.We weten dat het aantal vliegpassagiers samenhangt met economische dynamiek. Bij Vitens zijn lekverliezen een variabele. Die moeten zo laag mogelijk zijn. En bij Alliander zijn het storingsminuten. Die meetvariabelen kunnen veranderen. Misschien willen we over tien jaar niet meer per se elke minuut van de dag stroom, maar vinden we het belangrijker om onafhankelijk van een leverancier te zijn of dat het volledig duurzaam is opgewekt. Blijf kritisch op de variabelen op basis waarvan je langetermijnplannen maakt. Kloppen die nog wel?’ Formaliseer de processen ‘Toekomstverkennen gebeurt veel, maar vooral ad hoc. Als onderdeel van een project of programma voeren we een toekomstverkenning uit. Door er een continu project van te maken, zoals Rijkswaterstaat dat bijvoorbeeld doet met de Strategische Verkenningen (lees ook NGinframagazine #2, het interview met Erna Oova), wordt het meer onderdeel van de cultuur. Je kunt dan voortdurend de scenario’s bijstellen en de kortetermijnplannen eraan koppelen. Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen verschillende infrastructuren. Het initiatief van deze inventarisatie lag bij de NGinfra-partners. Er is behoefte om elkaar op te zoeken en samen de toekomst te verkennen. Ik denk dat dit heel goed is, want op deze manier breng je verschillende expertises samen en kun je een betere inschatting maken. Elkaar opzoeken gebeurt nu vaak ad hoc: we zien het goederenvervoer stijgen en zoeken dan ProRail op rondom de aanleg van een extra spoorbrug. Door de samenwerking te institutionaliseren, er een routine van te maken en het vast te leggen in je processen, benut je elkaars kennis en ervaringen. Veel ontwikkelingen raken aan meerdere infrastructuren. Denk aan de elektrische auto: die heeft consequenties voor Rijkswaterstaat, maar ook voor ProRail, Schiphol en Alliander.’ ª Dit kunnen we doen om onze toekomstverkenningen Pagina 30

Pagina 32

Interactieve online vakblad, deze sportblad of pdf is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van papier naar online converteren van eflyers.

NGinfra 3 2016 Lees publicatie 311Home


You need flash player to view this online publication