INGEZONDEN ‘WIJ’-PERSPECTIEF Ten derde een andere groep klanten is vooral betrokken bij het milieu en gelooft sterk in de kracht van het individu. Deze groep klanten valt onder het bewust & betrokken. ‘ZIJ’-PERSPECTIEF Tot slot een groep klanten kenmerkt zich door betrokkenheid en zorg voor de ander, en laat zich het beste omschrijven als klanten met een ‘egalitair & solidair’ perspectief. Over KWR KWR Watercycle Research Institute genereert kennis die de watersector in staat stelt water-wise te opereren in onze verstedelijkte samenleving. Daarbij wordt gewerkt op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. Naast technisch onderzoek richt KWR zich onder meer op de sociale en bestuurlijke kant van processen in de watersector, binnen het onderzoeksthema Society. www.kwrwater.nl Wij-perspectief > Drukverlaging, mits dit de kwaliteit van drinkwater niet negatief beïnvloedt. > Sluiten van de waterketen. > Mogelijk maken van hergebruik van water uit toilet of tuin. > Winnen op plekken met gunstige neveneffecten (bijvoorbeeld op stedelijke plekken met wateroverlast). Zij-perspectief > Tariefstructuur aanpassen, bijvoorbeeld door opzetten van een sociaal waterfonds of het instellen van een staffel (wie meer verbruikt, betaalt ook meer per kuub). Betaalbereidheid Wensen en behoeften zijn één, maar wil de klant er ook extra voor betalen? (zie grafiek pag. 39) Om dat hard te maken, is ook de willingness to pay onderzocht, ofwel de relatieve betalingsbereidheid. Algemene conclusie: een heel lichte meerderheid van de klanten van Vitens prefereert gelijkblijvende of stijgende kosten met een betere kwaliteit van kraanwater en dienstverlening boven een lichte of grote afname van de kosten bij gelijkblijvende of afnemende kwaliteit van kraanwater en dienstverlening. ingen ten aanzien van drinkwater. De belevingswerelden zijn zelfs zo divers dat vier klantprofielen (zie schema hierboven) statistisch significant van elkaar te onderscheiden zijn. De zogenaamde ‘jullie-klant’ komt het dichtst in de buurt van het traditionele beeld van de drinkwaterklant. Deze groep wil het liefst ontzorgd worden als het gaat om NGINFRAmagazine drinkwater. Nadere analyse laat echter zien dat deze groep klanten, als ze dat al ooit hebben gedaan, allang niet meer de grootste groep vormen. De grootste aansluiting vinden de klanten van Vitens bij de profielen ‘wij’, ‘zij’, en in iets mindere mate bij ‘jullie’. Het kleinste deel van de klanten van Vitens pas het best bij het profiel ‘ik’. Van wensen naar strategie Hoe maak je de vertaalslag van de verschillende klantperspectieven naar fysieke infrastructuur? Het is immers niet realistisch om enkel aan de klanten die duurzaamheid belangrijk vinden extra milieuvriendelijk te leveren. Net als dat het niet realistisch is om alleen de ‘ik-klant’ te voorzien van drinkwater waarop 41 Pagina 40

Pagina 42

Scoor meer met een online shop in uw kranten. Velen gingen u voor en publiceerden edities online.

NGinfra 3 2016 Lees publicatie 311Home


You need flash player to view this online publication