INGEZONDEN Oplossingen uiten zich vooralsnog op systeemniveau en niet op individueel klantniveau Veerkrachtig vooruit extra intensieve zuivering is toegepast. Passende oplossingen uiten zich vooralsnog op systeemniveau en niet op individueel klantniveau. Vanuit de handelingsperspectieven, die op basis van het onderzoek werden geformuleerd, is daarom gekeken naar wensen die voor meerdere klantgroepen gelden. Vitens kiest voor schoon grondwater als primaire bron, mede omdat veiligheid voor het grootste deel van de klanten topprioriteit heeft. Daarnaast zet het drinkwaterbedrijf in op de toepassing van nieuwe technologie, om daarmee te kunnen voldoen aan de wens van meerdere klantgroepen voor betere informatievoorziening en meer transparantie. Onder andere deze uitgangspunten vormen een belangrijk onderdeel van de nieuwe langetermijnvisie en daaraan gekoppelde strategie. Het onderzoek is zeer waardevol, niet alleen in het kader van de nieuwe visie. Dat het ertoe heeft 42 geleid dat het traditionele beeld van de drinkwaterklant is losgelaten, is een grotere winst. Het beeld dat klanten of gebruikers van onze infrastructuur allemaal gelijk zijn en dezelfde wensen hebben, blijkt een misvatting. Door het inzicht in de perspectieven kunnen toekomstige keuzes beter worden onderbouwd en staat het drinkwaterbedrijf dichter bij de belevingswereld van de klant. • In een samenleving waarin ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, moet drinkwaterinfrastructuur meebewegen. De langetermijnvisie ‘Veerkrachtig vooruit’ geeft aan hoe Vitens dat doet. Enerzijds is het de verwachting dat het drinkwaterbedrijf ook op de lange termijn nog steeds via leidingen drinkwater aan haar klanten levert, anderzijds spelen onzekerheden over vraag, aanbod en gewenste kwaliteit op een termijn van 25 jaar. Het is daarom de uitdaging om de infrastructuur zo te ontwerpen dat het sneller kan inspelen op onverwachte ontwikkelingen. De visie verschijnt eind 2016. Wat willen stakeholders? Naast klanten is ook de verwachting van stakeholders belangrijke input geweest voor de visie op infrastructuur. KWR ging daarom als onafhankelijke onderzoekspartij met hen in gesprek over de performance en manier van samenwerken die ze verwachten. Naast de uitvoering van de kerntaak – het leveren van betrouwbaar drinkwater – verwachten stakeholders een integrale manier van denken en handelen. Zorg voor natuur en milieu zouden centraler mogen staan in de afwegingen van het waterbedrijf. En net als de huishoudelijke klanten vinden ook stakeholders een zo laag mogelijke drinkwaterprijs van ondergeschikt belang. De prijs van drinkwater is in Nederland al laag genoeg, vinden ze. Vanuit deze wens zoekt Vitens naar de synergie met samenwerkingspartners. Waar de winning van drinkwater en andere activiteiten elkaar kunnen versterken voor maatschappelijke meerwaarde, verbreden ze hun blik. NGINFRAmagazine Pagina 41

Pagina 43

Heeft u een verenigingsblad, zmags of digi-folders? Gebruik Online Touch: vaktijdschrift online maken.

NGinfra 3 2016 Lees publicatie 311Home


You need flash player to view this online publication