KORT Onze infrastructuur is sterk met elkaar verweven en de wederzijdse afhankelijkheid wordt groter. Veel nieuws en actualiteiten richten zich niet langer op één sector, maar hebben invloed op ons gehele infrastructurele systeem. De trending topics op een rij. 1 Hyperloop: transport van de toekomst Stel je voor: in vijf minuten van Amsterdam naar Rotterdam. Met 1.000 kilometer per uur van A naar B reizen zou zomaar kunnen in de toekomst. Hyperloop is een nieuw vervoerssysteem dat werkt met behulp van luchtdruk en waar wereldwijd mee wordt geëxperimenteerd. Netwerkorganisatie Connekt organiseerde onlangs de Dutch Hyperloop Challenge, onder andere in samenwerking met Rijkswaterstaat. Hyperloop lijkt nog het meest op het buizenpostsysteem dat banken vroeger hadden: vanuit de kluis werd geld in capsules via buizen naar een baliemedewerker gestuurd. Nu kan deze techniek ook worden gebruikt voor grootschaliger personen- en goederenvervoer. De voordelen van de hyperloop zijn – naast de snelheid – de kleine kans op ongelukken én er zijn geen fossiele brandstoffen voor nodig. De techniek bestaat en dus zoekt men wereldwijd naar de ideale toepassing op grote schaal. Smart mobility De wereldwijde en veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van Hyperloop sluiten aan op het Programma Smart Mobility van Rijkswaterstaat. Onder deze naam werkt Rijkswaterstaat samen met de markt, kennisinstellingen en overheden aan innovatieve ICT-oplossingen om Nederland in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden. Samen met deze partijen ondersteunt Rijkswaterstaat pilots en studies rondom Hyperloop met een sponsorbijdrage. 8 1 2 NWO-call loopt Begin september is de call van NGinfra (Next Generation Infrastructures ) en NWO, onder de naam ‘Responsive Innovations’, geopend. Het doel van de onderzoekscall is het ontwikkelen van nieuwe kennis over infrastructuur, het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking tussen infrastructuren – energienetwerken, het spoor, het wegen- en waternetwerk en de luchtvaart – en het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktijk. De call richt zich op drie maatschappelijke revoluties en de impact daarvan op infrastructuur. Allereerst, wat betekent de beschikbaarheid aan data en informatie voor de manier waarop we beheren, investeren, optimaliseren en besturen? Ten tweede is er de energietransitie. Welk effect heeft het aanboren van alternatieve energiebronnen op infrastructuren en de manier waarop deze worden gebruikt? En tot slot de urbanisatie. Steden worden dichter en drukker, met alle ruimtelijke gevolgen van dien. Hoe gaan we daarmee om? De wetenschappelijke onderzoeksvragen waarvoor de call wordt uitgezet, zijn geformuleerd rondom deze thema’s. Kijk voor meer info op www.nwo.nl NGINFRAmagazine Pagina 7

Pagina 9

Heeft u een presentatie, publitas of e-relatiemagazines? Gebruik Online Touch: tijdschrift online maken.

NGinfra 3 2016 Lees publicatie 311Home


You need flash player to view this online publication